English version
BIP Zespołu Szkół
Ważne adresy i telefony

 

O pracy pedagogaDziałania profilaktyczne pedagoga w latach 2004-2015
 
mgr Elżbieta Partycka. Obecnie w zastępstwie pani mgr Ewelina Piotrowska

Rok szkolny 2014/2015

Dnia 22 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas II PG zrealizowane przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", których celem był wzrost kompetencji społecznych młodzieży umożliwiających zapobieganie wczesnym inicjacjom związanym z narkotykami i lekami bez recepty.

 

29 maja 2015 roku cała szkoła pod przewodnictwem dyrektora naszej szkoły pana Zdzisława Pietrzaka uczestniczyła w Kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i "Bezpieczny komputer". Uczniowie wzięli udział w przemarszu profilaktycznym ulicami Raciążka. Celem było głoszenie sprzeciwu narkotykom, papierosom, dopalaczom, nadużywaniu alkoholu oraz przypominanie o odpowiednim, aktywnym stylu życia, a także rozwijaniu własnych zainteresowań. Współpracując z Państwową Inspekcją Sanitarną podczas przemarszu głoszono również hasła dotyczące kampanii "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Nie pal przy mnie proszę", "Trzymaj formę". Uczniowie spisali się wzorowo przygotowując duże, widoczne transparenty. Nasza młodzież wznosiła także okrzyki wyrażające swój sprzeciw wobec nadużywania używek.

Dnia 29 maja 2015 roku naszą szkołę odwiedzili aktorzy z teatru "Art.- Re" z Krakowa. Przedstawili nam adaptację sceniczną wiersza Jana Brzeahwy "Pchła Szachrajka". Opowieść o bardzo eleganckiej małej Pchełce, która potrafi robić różne psoty i głupstwa. Teatrzyk kierowany był dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. Uczniowie śledząc poczynania psotnej pchły, przekonali się, że aby zyskać przyjaciół, nie warto oszukiwać. Dziękujemy aktorom teatru "Art.-Re" za barwne i pełne humoru przedstawienie, które dostarczyło naszym uczniom wiele pozytywnych emocji.

Rok szkolny 2013/2014

20 czerwca 2014 roku cała szkoła pod przewodnictwem dyrektora naszej szkoły pana Zdzisława Pietrzaka uczestniczyła w Kampanii profilaktyczno - edukacyjnej "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Uczniowie wzięli udział w przemarszu profilaktycznym ulicami Raciążka. Celem było głoszenie sprzeciwu narkotykom, papierosom i nadużywaniu alkoholu oraz przypominanie o odpowiednim, aktywnym stylu życia. Wszyscy spisali się wzorowo przygotowując duże transparenty głoszące hasła przeciw nałogom. Nasza młodzież wznosiła także okrzyki wyrażajšce swój sprzeciw wobec nadużywania używek.7 maja 2014 roku uczniowie klas IV - VI SP i I - III PG uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt."Lekcja życia".

19 marca 2014 roku nasi uczniowie mieli możliwość obejrzenia 2 przedstawień w wykonaniu teatru "Kurtyna" z Krakowa.

Rok szkolny 2011/2012

7 listopada 2011 roku Warsztaty profilaktyczne pt. "Zrozumieć agresję" dla klasy V i VI - "Od wulgaryzmów do agresji".

22 września 2011 roku dla uczniów gimnazjum zorganizowano przedstawienie profilaktyczne dotyczące agresji pt. "Konkurs".

KAMPANIA "STOP DOPALACZOM" 2010


8 listopada 2010 roku uczniowie naszej Szkoły w Raciążku wraz z dyrekcją i nauczycielami uczestniczyli w marszu ulicami naszej miejscowości. Była to manifestacja przeciw sprzedaży i używaniu przez młodzież produktów chemicznych zwanych potocznie "dopalaczami". Wielu młodych ludzi w Polsce i na świecie próbując działania tych środków przypłaciło życiem. Te niezbadane do końca substancje są nieprzewidywalne w swoim działaniu szczególnie mocno oddziaływują na młode organizmy. Nasza społeczność, która kocha życie i uważa je za najcenniejszą wartość dzielnie zamanifestował w strugach deszczu swój punkt widzenia na ten jakże ważny temat.


Delegacja młodszych uczniów wraz z panią Ewą Zabłocką udała się do Urzędu Gminy i zaniosła pani Wójt Wiesławie Słowińskiej przesłanie o naszym proteście przeciw "dopalaczom". Młodzi manifestańci zostali serdecznie przyjęci.KAMPANIA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" 2009


Zespół Szkół po raz piąty przystąpił do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Było to możliwe dzięki Urzędowi Gminy, a przede wszystkim dzięki pani wójt Wiesławie Słowińskiej i przewodniczącej do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych pani Halinie Kołtuńskiej. Koordynatorami w Zespole Szkół były: Katarzyna Gostyńska, Karolina Kotlarz i Elżbieta Partycka. Należy zaznaczyć, iż wszyscy wychowawcy i nauczyciele zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia, dzięki czemu Dzień Dziecka upływał pod hasłem "Zachowaj Trzeźwy Umysł - Prawa Dziecka Prawa Ucznia". Podczas tego dnia został przedstawiony przez uczniów klasy II B Publicznego Gimnazjum apel pt. "Prawa Dziecka Prawa Ucznia". Po apelu odbył się koncert wokalny pana Marka Stawińskiego dotyczący życia i twórczości Stachury. W dalszej części funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Aleksandrowie Kujawskim przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze oraz skutków i konsekwencji zażywania i rozpowszechniania używek.
Ponadto w tym dniu tradycyjnie odbył się "marsz profilaktyczny" ulicami Raciążka pod eskortą policji. Przemarsz ten uświetniała orkiestra dęta. Podczas tego przemarszu uczniowie byli przebrani za sławnych sportowców, aktorów, polityków niosąc transparenty z hasłami dotyczącymi uzależnień oraz praw dziecka i praw ucznia. W trakcie przemarszu były również rozdawane ulotki "Rodzice bądźcie czujni!"- czyli czym są tak zwane dopalacze i jak chronić przed nimi dzieci i młodzież oraz jak rodzice mogą dawać dobry przykład dzieciom.

Po przemarszu ulicami Raciążka młodzież oraz mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w pokazie tresury psów przygotowanej przez komendę powiatową policji.W dalszej części odbyły się konkursy sportowe oraz pokaz mody z okazji Dnia Dziecka, każdy z uczestników mógł zasmakować grochówki i chleba ze smalcem, które był rozdawane pod namiotem harcerskim.

KAMPANIA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" 2007

Zespół Szkół w Raciążku po raz trzeci za pośrednictwem Urzędu Gminy, a przede wszystkim Pani Wójt i pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Kampania pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu.

Koordynatorami w Zespole Szkół były Elżbieta Wysocka i Katarzyna Stężewska.

Głównym celem jest promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie poczucia kompetencji w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów.

Uczniowie naszej szkoły za pośrednictwem wychowawców mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach pod hasłami "Wiem i umiem" oraz "Sprawdzam i wybieram".

Nasi uczniowie 31 maja w ramach światowego Dnia bez Papierosa wzięli udział w paradzie ulicznej pod hasłem "Uciekaj przed nałogiem". Przez plakaty i transparenty promowali zdrowy styl życia. Ponadto w czasie parady (przemarszu) uczniowie wręczali mieszkańcom i rodzicom ulotki informujące o szkodliwości zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz sprzedawcom miejscowych placówek handlowych stosowne plakaty i listy z honorowym zobowiązaniem do niesprzedawania alkoholu nieletnim.


Parada uliczna pod hasłem "Uciekaj przed nałogiem".

Ponadto w naszej szkole 1.06.2007 w ramach powyższego promowano zdrowy styl życia przez konkurencje sportowe.


Pani Wójt Gminy Raciążek Wiesława Słowińska wręczyła uczniom ZS dyplomy za najciekawszy plakat i transparent dotyczący walki z nałogiem, i tak:

w kategorii "PLAKAT"

 • I miejsce Agnieszka Lewandowska
 • II miejsce Dorota Sekuła i Nina Woźniak
 • III miejsce Paulina Barłowska, Joanna Gawinecka i Patrycja Liniewska
 • W kategorii "TRANSPARENT"

 • I miejsce Małgorzata Drzewiecka
 • II miejsce Julia Mainka i Agnieszka Lewandowska
 • III miejsce Sylwia Wypij

 • Prezentacja transparentów i prac - Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Konkurs pod hasłami "Wiem i umiem" oraz "Sprawdzam i wybieram"


  Konkurs pod hasłami "Wiem i umiem" oraz "Sprawdzam i wybieram"


  Konkurs pod hasłami "Wiem i umiem" oraz "Sprawdzam i wybieram"


  Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

   

  Rok 2005/2006

  W roku szkolnym 2005/2006 uczniowie kl. III A z Publicznego Gimnazjum w Raciążku przedstawili program profilaktyczny - spektakl pt. "Alkohol oszukuje".

  Spektakl został przygotowany przez wychowawcę klasy panią mgr Elżbietę Groncikowską oraz pedagoga szkolnego mgr Elżbietę Wysocką. Program skierowany był do uczniów Gimnazjum i kl. VI Szkoły Podstawowej.

  KAMPANIA 2006 pod hasłem "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"


  Scenka profilaktyczna przygotowana przez uczniów klasy VI B "Światełko miłości-nikotyna" w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Scenka profilaktyczna przygotowana przez uczniów klasy V B "Światełko miłości-używki" w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Zabawy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej na boisku RKS w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Uczestnicy biorący udział w kampanii


  Prezentacja transparentów popierających zdrowy styl życia


  Prezentacja transparentów popierających zdrowy styl życia


  Prezentacja transparentów


  Rozwiązanie konkursu plastycznego w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" pt. "Dobrze wybieram"

  Rok 2006tutaj.

  W środę 20 września 2006 o 17:00 odbyło się spotkanie z Rodzicami. Pani Elżbieta Wysocka - pedagog szkolny przedstawiła referat na temat "Jak skutecznie chronić nasze dzieci przed współczesnymi zagrożeniami - agresja". Odczyt odbył się w ramach pedagogizacji rodziców.treść referatu tutaj.

  Rok 2004/2005

  Program profilaktyki jest realizowany przez wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół w Raciążku. Szczególną opieką i troską są objęci uczniowie, którzy wywodzą się z rodzin patologicznych i biednych. Prowadzone są różne formy pomocy:

  a) "wyprawki szkolne",

  b) bezpłatne obiady,

  c) bezpłatne podręczniki szkolne z biblioteki szkolnej, bądz finansowane przez Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  d) uczniowie korzystają ze świetlicy socjoterapeutycznej. Odbywają tam pogadanki na temat przemocy w rodzinie, problemów alkoholowych, nikotynowych, narkomanii. Wykonywane są gazetki dotyczące tej tematyki.

  e) w świetlicy są prowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki i socjoterapii.

  f) w ramach pedagogizacji rodziców zapoznano ich z WSO, problemami agresji w szkole i przejawami innych negatywnych zachowań. W wielu przypadkach rozmowy przeprowadzone były przy wsparciu i w obecności pedagoga szkolnego.

  Ponadto w ramach programu profilaktycznego zostały wystawione 4 spektakle profilaktyczne:

  Pierwszy z nich "W pogoni za szczęściem" zorganizowany przez Urząd Gminy i GOK dla kl. IV- VI oraz gimnazjum. Spektakl ten uwidocznił i uświadomił uczniom tych klas jaką wyróżniamy agresję (na ten temat odbyła się pogadanka) oraz jakie są skutki zachowań agresywnych.

  Drugi z nich to "Ferajna Tolka urwisa". Program ten dotyczył przemocy wczesnoszkolnej, a odbiorcami jego byli uczniowie kl. I do IV.

  Trzeci to "Nie palę papierosów". Był to program przygotowany przez wychowawcę mgr Katarzynę Stężewską i uczniów kl. IV a. Celem powyższego programu profilaktycznego było uświadomienie odbiorcom jakie są skutki palenia papierosów oraz jakie to ma znaczenie na środowisko społeczne (dom rodzinny).  Przedstawienie pt. Nie palę papierosów 2005

  Czwarty "Trędowaty bo nie kochany, trędowaty, bo biedny i opuszczony", przygotowany przez uczniów kl. II B gimnazjum pod nadzorem pedagoga mgr Elżbiety Wysockiej. Odbiorcami tego programu była klasa VI SP i gimnazjum. Celem powyższego spektaklu było zwrócenie uwagi na osoby porzucone przez otaczające je środowisko lokalne, a przede wszystkim rodzinę.


  Przedstawienie pt. Trędowaty bo nie kochany, trędowaty, bo biedny i opuszczony 2005

  Również nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzezwy Umysł". Uczniowie w ramach tej kampanii wykonali kilkanaście prac konkursowych.

  Celami kampanii "Zachowaj Trzezwy Umysł" jest:

  a) promowanie profilaktyki uzależnień,

  b) promocja zdrowego stylu życia,

  c) upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.

  W ramach powyższej kampanii uczniowie Zespołu Szkół w Raciążku uzyskali wyróżnienia tj.:

  1. Barbara Majchrzak - "Co robisz gdy wygrasz, co robisz gdy przegrasz",

  2. Monika Masłowska - "Mierz wysoko".

  W ramach programu profilaktycznego w grupie dziewcząt w kl. V zostały przeprowadzone przez pedagoga zajęcia na temat: "Dostrzeganie swoich mocnych stron". Celem tych zajęć było lepsze poznanie swoich mocnych stron i dostrzeganie ich u siebie i innych.


  Warsztat pt. Dostrzeganie swoich mocnych stron.

  Opracowała: Elżbieta Wysocka. Zdjęcia wykonali: Elżbieta Wysocka i Jerzy Serafin, Stronę edytował Jerzy Serafin (4.08.2009)  © wwj