Dokument bez tytułu
Pedagog szkolny

Pani Elżbieta Partycka

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek: 8.00 - 13.30

Wtorek: 8.10 - 11.25

Środa: 8.15 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 13.30

Piątek: 8.30 - 10.30

 

Przegląd wydarzeń zorganizowanych przez naszego pedagoga szkolnego w minionych latach.

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Dnia 11.10.2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące środków medialnych, przemocy, cyberprzemocy oraz agresji wśród dzieci. Warsztaty wśród uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej przeprowadził Maciej Bierniak doświadczony profilaktyk z teatru Kurtyna z Krakowa.

Zagadnienia jakie zostały poruszone to:

1. Konflikt, relacje między ludźmi, relacje w rodzinie, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu i szkole.

2. Empatia i zachowania agresywne, zachowania społeczne, zjawisko tolerancji, itp. na tle procesów socjalizacyjnych, procesy przemian wewnętrznych jednostki na tle rodzinno - kulturowym oraz ogólnospołecznym.

3. Wieloaspektowość zjawiska przemocy w tym cyberprzemocy, "hejt" w sieci internetowej, "stalking" jako współczesna forma nękania i zastraszania ludzi.

Warsztaty wdrożyły odbiorców w podstawowe pojęcia oraz w problematykę omawianego zagadnienia, a przede wszystkim stanowiły wstęp lub uzupełnienie, jak również ugruntowanie dotychczas nabytej wiedzy w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
 

Rok szkolny 2016/2017

 

8 maja 2017 roku, o godzinie 8:00 odbył się spektakl profilaktyczny "Spacer po linie", który został wystawiony przez aktorów Teatru "Kurtyna" z Krakowa. Przedstawienie było przeznaczone dla uczniów z klas I - III PG.

Spektakl "Spacer po linie" to przejmująca analiza czasu dojrzewania, kiedy młodzi ludzie stają wobec konieczności dokonywania wyborów, których głównymi determinantami są rozbudzone emocje. Nieumiejętność ich zrozumienia i zarządzania, potęgowana gniewem, frustracją i często rozczarowaniem prowadzi wprost do inicjacji zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych. Bezprzedmiotowa agresja, używki, powielanie wzorców łamiących tradycyjne normy etyczne, moralne i społeczne, poczucie braku odpowiedzialności i brak samoakceptacji - to czynniki, które deregulują i niszczą strukturę emocjonalno - psychiczną człowieka. Aby temu zapobiec, konieczna jest prezentacja tego modelu zachowań i ukazanie alternatywnej, właściwej drogi rozwoju. Te właśnie zagadnienia opisuje i nim jest dedykowany scenariusz "Spaceru po linie".

Elementy profilaktyczne spektaklu: przeciwdziałanie agresji i przemocy, zarządzanie emocjami, umiejętność kontroli stresu, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi, skutki prawne zachowań aspołecznych.
Następnie o godzinie 9:00 odbył się drugi spektakl profilaktyczny pt. "Kto, jak nie ja", który został wystawiony przez aktorów tego samego teatru. Przedstawienie było przeznaczone dla uczniów z klas IV – VI SP.

Opis spektaklu:

Mama Pawła, ucznia Szkoły Podstawowej, nie mogła być na ostatniej wywiadówce syna. Kobieta z trudem radzi sobie z wypełnianiem obowiązków, które spadły na nią, od kiedy tata Pawła wyjechał pracować za granicą. Wychowawczyni klasy w rozmowie telefonicznej informuje mamę Pawła o niepojących zmianach w zachowaniu syna. Chłopiec został przyłapany na posiadaniu papierosów, jego wyniki w nauce i stosunku do rówieœników budzą zatroskanie nauczycieli. Jest to dramatyczna chwila dla kobiety, zwłaszcza że jej syn wszystkiemu zaprzecza i jego zachowanie wyraźnie świadczy o tym, że chłopiec okłamuje matkę. Mama Pawła trafia do szpitala w podejrzeniem zawału serca. To zrozumiały cios dla Pawła, który nie potrafi zrozumieć, że to jego zachowanie i wybory przyczyniły się do zagrożenia życia matki. Z ofertą pomocy dla chłopaka występuje jego szkolna koleżanka, wobec której Paweł kierował wyraźne uczucie zazdrości w związku z jej pozycją i uznaniem wśród rówieśników. Dziewczyna świetnie się uczy, ma doskonały wyniki w sporcie, jest powszechnie akceptowana w swoim środowisku. A przede wszystkim lubi Pawła i wierzy w jego możliwości.

Spektakl "Kto, jak nie ja” to teatralny przewodnik po żmudnej drodze budowania swojej wartości i wyjątkowości, drodze obficie wyposażonej w drogowskazy, ukierunkowujące młodego widza w poszerzaniu kompetencji i wiedzy o kreowaniu relacji z otoczeniem.

Elementy profilaktyczne spektaklu to:

 • profilaktyka inicjacji i negatywnych skutków, związanych z papierosami i e-papierosami,
 • profilaktyka przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej w relacjach rówieśniczych i rodzinnych,
 • podejmowanie wyborów i odpowiedzialność za decyzje,
 • kształcenie poczucia asertywności i umiejętności budowania relacji w oparciu o komunikat werbalny/ kultura słowa,
 • rozpoznawanie i kontrola nad emocjami,
 • szacunek dla opiekunów i nauczycieli,
 • szczególne przywiązanie do kultywowania i rozwijania indywidualnych pasji, jako element budujący poczucie pewności i autoakceptacji.
 • Serdeczne podziękowanie dla Pani Wójt Wiesławy Słowińskiej, kierownik GOPS Pani Małgorzaty Lewandowskiej i Przewodniczącej GKRPA i PN Pani Haliny Kołtuńskiej za miły gest w stronę naszej placówki.

   

  Rok szkolny 2015/2016

  5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas I - III Publicznego Gimnazjum w Raciążku brali udział w warsztatach dotyczących profilaktyki uzależnień.  Warsztaty profilaktyczne finansowane były przez Gminę Raciążek. Serdeczne podziękowania składamy pani Wójt Wiesławie Słowińskiej.

   

  18 października 2016 roku w Ciechocinku w MCK-u uczniowie klasy I PG w Raciążku uczestniczyli w konferencji na temat szkodliwości dopalaczy. Udali sie tam wraz z wychowawcą panią Katarzyną Gostyńską, panią wójt Wiesławą Słowińską oraz panią Haliną Kołtuńską.

  Uzależnienie młodych ludzi od substancji psychoaktywnych jest realnym problemem naszego społeczeństwa. Młodzież i rodzice bardzo często nie są świadomi zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego jakie realnie istnieją, gdy sięga się po dopalacze. Często sprzedawane jako "Produkty kolekcjonerskie", czy "Preparaty ziołowe" funkcjonują w świadomości młodzieży jako niegroŸna forma rozrywki. Niestety użycie dopalaczy często kończy się tragicznie dla osób które ja zaŸywają.

  Gazeta Pomorska we współpracy z Samorządami, Policją, Sanepidem i PTZN przygotowała akcję społeczną MOCARZ - STOP DOPALACZOM, która ma na celu uświadomienie zagrożenia oraz edukację rodziców i młodzieży.

  Agenda konferencji:

  1. "Dopalacze to śmierć"- wystąpienie Pani Ewy Jankowskiej - przedstawiciela Sanepidu.

  2. "Odpowiedzialność prawna nieletnich w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii” – wystąpienie podkom. Adama Kumkowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji z Bydgoszczy.

  3. "Realizowane programy profilaktyczne przez Policję dot. zapobiegania zjawisku narkomanii w kontekście alternatywnego spędzanie czasu wolnego" wystąpienie asp. sztab. Tomasza Trybuszewskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji z Bydgoszczy.

  4. "Gdzie szukać pomocy" – wystąpienie Pana Pawła Szopińskiego koordynatora PTZN w Bydgoszczy.

  5. Wystąpienie uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

  Po wystąpieniach uczniowie wraz z opiekunami otrzymali dla siebie oraz pozostałych uczniów Gimnazjum komiksy "Mocarz". Chętne uczennice z kl. I PG przekażą zebraną wiedzę i rozprowadzą komiksy wśród swoich koleżanek i kolegów.
   

  17 października 2016 uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Raciążku obejrzeli w Zespole Szkół przedstawienie pt. "Nie ma jak w domu", w wykonaniu aktorów Teatru Art-Re z Krakowa. Dzieci poznały historię małego krecika, który stwierdza, że nie chce już mieszkać w ziemi i postanawia to zmienić. Szukając nowego domu spotyka inne zwierzęta: pszczołę, wiewiórkę, zajšca, sójkę. Przekonuje się, że domy tych zwierząt nie są dla niego odpowiednie, a jego dotychczasowy domek w ziemi jest najlepszy. Dzieci nie tylko z uwagą śledziły przygody głównego bohatera, ale również aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Morał przedstawienia: nie ma jak w domu!   

  24 października 2016 roku w Zespole Szkół w Raciążku odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt."TWOJE NOWE JUTRO" wystawione przez aktorów teatru KURTYNA z Krakowa. W spektaklu uczestniczyli uczniowie kl. IV - VI oraz klasa III B SP.

  OPIS SPEKTAKLU:

  Społeczność małego miasteczka żyje od kilku dni niepokojącą informacją o tajemniczym zaginięciu Oli, uczennicy miejscowej Szkoły Podstawowej. Media na bieżąco informują o nieudanych próbach odnalezienia dziecka. Matka jednego z kolegów szkolnych zaginionej dziewczynki zauważa, że z domu giną artykuły spożywcze, a jej syn Mateusz coraz częściej opóżnia swoje powroty ze szkoły. Chłopiec, będący dotąd jednym z najlepszych uczniów, nie potrafi również wyjaśnić faktu otrzymania złej oceny z ostatniego sprawdzianu. Rodzice zaginionej Oli podejrzewają, że zniknięcie córki może być spowodowane ich trudną sytuacją rodzinną, związaną z planowanym rozwodem. Plotki na temat rozpadu rodziny Oli od dawna już były wiodącym tematem w społeczności miasteczka. Ola stała się obiektem drwin i złośliwych uwag rówieśników, którzy w jej rudym kolorze włosów dopatrywali się niechęci i braku miłości do niej ze strony rodziców. Trudna sytuacja dziewczynki potęgowana była też faktem, że w przeszłości jej ojciec miał problemy z alkoholem i z prawem. Anonimowe wpisy na ten temat stały się wiodącym tematem esemesów i krążącej w drugim obiegu komunikacji mejlowej. Odkrycie tego faktu przez jednego z nauczycieli i próba uzdrowienia niezdrowej atmosfery w szkole napotyka na zmowę milczenia. Nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za dramat wykluczenia dziewczynki ze społeczności. Mateusz, który jako jedyny zna prawdę o losie Oli, staje wobec fundamentalnych dylematów. Czy znajdzie w sobie odwagę, by powstrzymać terror złych emocji i uprzedzeń i dać świadectwo przywiązania do fundamentalnych wartości etycznych i moralnych? Czy zaufa autorytetowi nauczyciela? Tak. Lecz zanim do tego dojdzie, widzowie spektaklu "Twoje nowe jutro" sami stanęli wobec konieczności zdefiniowania na nowo swojego stosunku do siebie, swoich emocji i potrzeby akceptacji w środowisku.

  Elementy programu profilaktyczno-edukacyjnego spektaklu "Twoje nowe jutro":

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do indywidualnej sfery emocjonalno - psychicznej i rola autoakceptacji,
 • zapobieganie przemocy i agresji (przemoc werbalna, emocjonalna, fizyczna, zachowania autodestrukcyjne),
 • zarządzanie emocjami (znajomość emocji i sposobów ich akceptowalnego wyrażania),
 • promocja efektywnej struktury komunikacji (asertywność, kontrola stresu i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach),
 • nauka podejmowania słusznych decyzji i konsekwentnych wyborów,
 • znaczenie tolerancji, szacunku i życzliwości oraz niesienia pomocy innym,
 • umiejętność ochrony własnej indywidualności i radzenia sobie z presją otoczenia,
 • podstawy wiedzy o substancjach psychoaktywnych, ich szkodliwości, łamania prawa w związku z ich używaniem,
 • bezpieczne korzystanie z Internetu i innych technologii przekazywania informacji,
 • wiedza na temat praw osobistych i ich ochrony,
 • konsekwencje prawne podejmowanych decyzji,
 • rozwijanie umiejętności aktywnego i wspierającego słuchania,
 • rola nauczyciela jako wiodącego autorytetu.

  Serdeczne podziękowanie dla Pani Wójt Wiesławy Słowińskiej i Haliny Kołtuńskiej za miły gest w stronę naszej placówki.

   

  Rok szkolny 2014/2015

  Dnia 22 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas II PG zrealizowane przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", których celem był wzrost kompetencji społecznych młodzieży umożliwiających zapobieganie wczesnym inicjacjom związanym z narkotykami i lekami bez recepty.

   

  29 maja 2015 roku cała szkoła pod przewodnictwem dyrektora naszej szkoły pana Zdzisława Pietrzaka uczestniczyła w Kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i "Bezpieczny komputer". Uczniowie wzięli udział w przemarszu profilaktycznym ulicami Raciążka. Celem było głoszenie sprzeciwu narkotykom, papierosom, dopalaczom, nadużywaniu alkoholu oraz przypominanie o odpowiednim, aktywnym stylu życia, a także rozwijaniu własnych zainteresowań. Współpracując z Państwową Inspekcją Sanitarną podczas przemarszu głoszono również hasła dotyczące kampanii "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Nie pal przy mnie proszę", "Trzymaj formę". Uczniowie spisali się wzorowo przygotowując duże, widoczne transparenty. Nasza młodzież wznosiła także okrzyki wyrażające swój sprzeciw wobec nadużywania używek.

  Dnia 29 maja 2015 roku naszą szkołę odwiedzili aktorzy z teatru "Art.- Re" z Krakowa. Przedstawili nam adaptację sceniczną wiersza Jana Brzeahwy "Pchła Szachrajka". Opowieść o bardzo eleganckiej małej Pchełce, która potrafi robić różne psoty i głupstwa. Teatrzyk kierowany był dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. Uczniowie śledząc poczynania psotnej pchły, przekonali się, że aby zyskać przyjaciół, nie warto oszukiwać. Dziękujemy aktorom teatru "Art.-Re" za barwne i pełne humoru przedstawienie, które dostarczyło naszym uczniom wiele pozytywnych emocji.

  Rok szkolny 2013/2014

  20 czerwca 2014 roku cała szkoła pod przewodnictwem dyrektora naszej szkoły pana Zdzisława Pietrzaka uczestniczyła w Kampanii profilaktyczno - edukacyjnej "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Uczniowie wzięli udział w przemarszu profilaktycznym ulicami Raciążka. Celem było głoszenie sprzeciwu narkotykom, papierosom i nadużywaniu alkoholu oraz przypominanie o odpowiednim, aktywnym stylu życia. Wszyscy spisali się wzorowo przygotowując duże transparenty głoszące hasła przeciw nałogom. Nasza młodzież wznosiła także okrzyki wyrażajšce swój sprzeciw wobec nadużywania używek.  7 maja 2014 roku uczniowie klas IV - VI SP i I - III PG uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt."Lekcja życia".

  19 marca 2014 roku nasi uczniowie mieli możliwość obejrzenia 2 przedstawień w wykonaniu teatru "Kurtyna" z Krakowa.

  Rok szkolny 2011/2012

  7 listopada 2011 roku Warsztaty profilaktyczne pt. "Zrozumieć agresję" dla klasy V i VI - "Od wulgaryzmów do agresji".

  22 września 2011 roku dla uczniów gimnazjum zorganizowano przedstawienie profilaktyczne dotyczące agresji pt. "Konkurs".

  KAMPANIA "STOP DOPALACZOM" 2010


  8 listopada 2010 roku uczniowie naszej Szkoły w Raciążku wraz z dyrekcją i nauczycielami uczestniczyli w marszu ulicami naszej miejscowości. Była to manifestacja przeciw sprzedaży i używaniu przez młodzież produktów chemicznych zwanych potocznie "dopalaczami". Wielu młodych ludzi w Polsce i na świecie próbując działania tych środków przypłaciło życiem. Te niezbadane do końca substancje są nieprzewidywalne w swoim działaniu szczególnie mocno oddziaływują na młode organizmy. Nasza społeczność, która kocha życie i uważa je za najcenniejszą wartość dzielnie zamanifestował w strugach deszczu swój punkt widzenia na ten jakże ważny temat.


  Delegacja młodszych uczniów wraz z panią Ewą Zabłocką udała się do Urzędu Gminy i zaniosła pani Wójt Wiesławie Słowińskiej przesłanie o naszym proteście przeciw "dopalaczom". Młodzi manifestańci zostali serdecznie przyjęci.  KAMPANIA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" 2009


  Zespół Szkół po raz piąty przystąpił do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Było to możliwe dzięki Urzędowi Gminy, a przede wszystkim dzięki pani wójt Wiesławie Słowińskiej i przewodniczącej do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych pani Halinie Kołtuńskiej. Koordynatorami w Zespole Szkół były: Katarzyna Gostyńska, Karolina Kotlarz i Elżbieta Partycka. Należy zaznaczyć, iż wszyscy wychowawcy i nauczyciele zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia, dzięki czemu Dzień Dziecka upływał pod hasłem "Zachowaj Trzeźwy Umysł - Prawa Dziecka Prawa Ucznia". Podczas tego dnia został przedstawiony przez uczniów klasy II B Publicznego Gimnazjum apel pt. "Prawa Dziecka Prawa Ucznia". Po apelu odbył się koncert wokalny pana Marka Stawińskiego dotyczący życia i twórczości Stachury. W dalszej części funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Aleksandrowie Kujawskim przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze oraz skutków i konsekwencji zażywania i rozpowszechniania używek.
  Ponadto w tym dniu tradycyjnie odbył się "marsz profilaktyczny" ulicami Raciążka pod eskortą policji. Przemarsz ten uświetniała orkiestra dęta. Podczas tego przemarszu uczniowie byli przebrani za sławnych sportowców, aktorów, polityków niosąc transparenty z hasłami dotyczącymi uzależnień oraz praw dziecka i praw ucznia. W trakcie przemarszu były również rozdawane ulotki "Rodzice bądźcie czujni!"- czyli czym są tak zwane dopalacze i jak chronić przed nimi dzieci i młodzież oraz jak rodzice mogą dawać dobry przykład dzieciom.

  Po przemarszu ulicami Raciążka młodzież oraz mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w pokazie tresury psów przygotowanej przez komendę powiatową policji.


  W dalszej części odbyły się konkursy sportowe oraz pokaz mody z okazji Dnia Dziecka, każdy z uczestników mógł zasmakować grochówki i chleba ze smalcem, które był rozdawane pod namiotem harcerskim.

  KAMPANIA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" 2007

  Zespół Szkół w Raciążku po raz trzeci za pośrednictwem Urzędu Gminy, a przede wszystkim Pani Wójt i pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Kampania pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu.

  Koordynatorami w Zespole Szkół były Elżbieta Wysocka i Katarzyna Stężewska.

  Głównym celem jest promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie poczucia kompetencji w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów.

  Uczniowie naszej szkoły za pośrednictwem wychowawców mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach pod hasłami "Wiem i umiem" oraz "Sprawdzam i wybieram".

  Nasi uczniowie 31 maja w ramach światowego Dnia bez Papierosa wzięli udział w paradzie ulicznej pod hasłem "Uciekaj przed nałogiem". Przez plakaty i transparenty promowali zdrowy styl życia. Ponadto w czasie parady (przemarszu) uczniowie wręczali mieszkańcom i rodzicom ulotki informujące o szkodliwości zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży oraz sprzedawcom miejscowych placówek handlowych stosowne plakaty i listy z honorowym zobowiązaniem do niesprzedawania alkoholu nieletnim.


  Parada uliczna pod hasłem "Uciekaj przed nałogiem".

  Ponadto w naszej szkole 1.06.2007 w ramach powyższego promowano zdrowy styl życia przez konkurencje sportowe.


  Pani Wójt Gminy Raciążek Wiesława Słowińska wręczyła uczniom ZS dyplomy za najciekawszy plakat i transparent dotyczący walki z nałogiem, i tak:

  w kategorii "PLAKAT"

 • I miejsce Agnieszka Lewandowska
 • II miejsce Dorota Sekuła i Nina Woźniak
 • III miejsce Paulina Barłowska, Joanna Gawinecka i Patrycja Liniewska
 • W kategorii "TRANSPARENT"

 • I miejsce Małgorzata Drzewiecka
 • II miejsce Julia Mainka i Agnieszka Lewandowska
 • III miejsce Sylwia Wypij

 • Prezentacja transparentów i prac - Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Konkurs pod hasłami "Wiem i umiem" oraz "Sprawdzam i wybieram"


  Konkurs pod hasłami "Wiem i umiem" oraz "Sprawdzam i wybieram"


  Konkurs pod hasłami "Wiem i umiem" oraz "Sprawdzam i wybieram"


  Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

   

  Rok 2005/2006

  W roku szkolnym 2005/2006 uczniowie kl. III A z Publicznego Gimnazjum w Raciążku przedstawili program profilaktyczny - spektakl pt. "Alkohol oszukuje".

  Spektakl został przygotowany przez wychowawcę klasy panią mgr Elżbietę Groncikowską oraz pedagoga szkolnego mgr Elżbietę Wysocką. Program skierowany był do uczniów Gimnazjum i kl. VI Szkoły Podstawowej.

  KAMPANIA 2006 pod hasłem "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"


  Scenka profilaktyczna przygotowana przez uczniów klasy VI B "Światełko miłości-nikotyna" w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Scenka profilaktyczna przygotowana przez uczniów klasy V B "Światełko miłości-używki" w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Zabawy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej na boisku RKS w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


  Uczestnicy biorący udział w kampanii


  Prezentacja transparentów popierających zdrowy styl życia


  Prezentacja transparentów popierających zdrowy styl życia


  Prezentacja transparentów


  Rozwiązanie konkursu plastycznego w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" pt. "Dobrze wybieram"

  Rok 2006tutaj.

  W środę 20 września 2006 o 17:00 odbyło się spotkanie z Rodzicami. Pani Elżbieta Wysocka - pedagog szkolny przedstawiła referat na temat "Jak skutecznie chronić nasze dzieci przed współczesnymi zagrożeniami - agresja". Odczyt odbył się w ramach pedagogizacji rodziców.treść referatu tutaj.

  Rok 2004/2005

  Program profilaktyki jest realizowany przez wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół w Raciążku. Szczególną opieką i troską są objęci uczniowie, którzy wywodzą się z rodzin patologicznych i biednych. Prowadzone są różne formy pomocy:

  a) "wyprawki szkolne",

  b) bezpłatne obiady,

  c) bezpłatne podręczniki szkolne z biblioteki szkolnej, bądz finansowane przez Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  d) uczniowie korzystają ze świetlicy socjoterapeutycznej. Odbywają tam pogadanki na temat przemocy w rodzinie, problemów alkoholowych, nikotynowych, narkomanii. Wykonywane są gazetki dotyczące tej tematyki.

  e) w świetlicy są prowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki i socjoterapii.

  f) w ramach pedagogizacji rodziców zapoznano ich z WSO, problemami agresji w szkole i przejawami innych negatywnych zachowań. W wielu przypadkach rozmowy przeprowadzone były przy wsparciu i w obecności pedagoga szkolnego.

  Ponadto w ramach programu profilaktycznego zostały wystawione 4 spektakle profilaktyczne:

  Pierwszy z nich "W pogoni za szczęściem" zorganizowany przez Urząd Gminy i GOK dla kl. IV- VI oraz gimnazjum. Spektakl ten uwidocznił i uświadomił uczniom tych klas jaką wyróżniamy agresję (na ten temat odbyła się pogadanka) oraz jakie są skutki zachowań agresywnych.

  Drugi z nich to "Ferajna Tolka urwisa". Program ten dotyczył przemocy wczesnoszkolnej, a odbiorcami jego byli uczniowie kl. I do IV.

  Trzeci to "Nie palę papierosów". Był to program przygotowany przez wychowawcę mgr Katarzynę Stężewską i uczniów kl. IV a. Celem powyższego programu profilaktycznego było uświadomienie odbiorcom jakie są skutki palenia papierosów oraz jakie to ma znaczenie na środowisko społeczne (dom rodzinny).  Przedstawienie pt. Nie palę papierosów 2005

  Czwarty "Trędowaty bo nie kochany, trędowaty, bo biedny i opuszczony", przygotowany przez uczniów kl. II B gimnazjum pod nadzorem pedagoga mgr Elżbiety Wysockiej. Odbiorcami tego programu była klasa VI SP i gimnazjum. Celem powyższego spektaklu było zwrócenie uwagi na osoby porzucone przez otaczające je środowisko lokalne, a przede wszystkim rodzinę.


  Przedstawienie pt. Trędowaty bo nie kochany, trędowaty, bo biedny i opuszczony 2005

  Również nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzezwy Umysł". Uczniowie w ramach tej kampanii wykonali kilkanaście prac konkursowych.

  Celami kampanii "Zachowaj Trzezwy Umysł" jest:

  a) promowanie profilaktyki uzależnień,

  b) promocja zdrowego stylu życia,

  c) upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.

  W ramach powyższej kampanii uczniowie Zespołu Szkół w Raciążku uzyskali wyróżnienia tj.:

  1. Barbara Majchrzak - "Co robisz gdy wygrasz, co robisz gdy przegrasz",

  2. Monika Masłowska - "Mierz wysoko".

  W ramach programu profilaktycznego w grupie dziewcząt w kl. V zostały przeprowadzone przez pedagoga zajęcia na temat: "Dostrzeganie swoich mocnych stron". Celem tych zajęć było lepsze poznanie swoich mocnych stron i dostrzeganie ich u siebie i innych.


  Warsztat pt. Dostrzeganie swoich mocnych stron.

  Edytował JS (28.09.2019r)  © js