Dokument bez tytułu
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Raciążku

 

W związku z panującą sytuacją w kraju można przesłać na adres e-mail szkoły raciazeksppg@wp.pl skan/zdjęcie wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy. Po ustaniu sytuacji prosimy o dostarczenie oryginału wniosku do sekretariatu szkoły.

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU KLASY PIERWSZEJ pobierz

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 25 marca 2020r. :

§ 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

1) ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY

Powołując się na art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2010/2021 do pierwszej klas Szkoły Podstawowej w Raciążku prowadzonej przez Gminę Raciążek informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do klasy I na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku został ustalony od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Uprzejmie prosimy rodziców / opiekunów uczniów o zgłaszanie uczniów przyszłorocznej klasy I w sekretariacie naszej szkoły w powyższym terminie.

Do pobrania:

zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej pobierz

 

2) ZGŁOSZENIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY

Powołując się na art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2010/2021 do pierwszej klas Szkoły Podstawowej w Raciążku prowadzonej przez Gminę Raciążek informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do klasy I na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku został ustalony od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Zapraszamy do składania wniosków:

Do pobrania:

wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej pobierz

 

Zarządzenia Wójt Gminy Raciążek - pani Wiesławy Słowińskiej

 Opracował pan Jacek Petrykowski. Edytował JS (30.04.2020r)© js