I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz AustraliiI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Australii - Raciążek 2012
 
panowie: Jerzy Serafin i Daniel Michalski

5 czerwca 2012 roku z inicjatywy pana Dyrektora Zdzisława Pietrzaka i pana Jerzego Serafina po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Australii.

Chęć udziału zgłosiły cztery szkoły podstawowe z naszego powiatu. Do konkursu przystąpiło ostatecznie dwunastu uczniów z trzech placówek: z Ciechocinka, ze Stawek i z Raciążka.

O godzinie 9:00 przybyłych uczestników i gości przywitali Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pan Zdzisław Pietrzak, wicedyrektor pani Renata Pietrusińska oraz nauczyciel pan Jerzy Serafin. Pan Dyrektor oficjalnie ogłosił rozpoczęcie konkursu. Po omówieniu i zakodowaniu testów uczestnicy przystąpili do zmagań konkursowych. Na początku rozpoznawali zdjęcia, następnie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru i na koniec udzielali odpowiedzi na pytania otwarte. Można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. Pytania do testu opracowali nauczyciele: pani Agnieszka Karpowicz-Kalota z Ciechocinka oraz panowie: Jerzy Serafin i Daniel Michalski z Raciążka. Po niecałej godzinie uczestnicy zakończyli test i udali się na słodki poczęstunek do szkolnej świetlicy. Jury w składzie: pani Kamila Żurawska ze Stawek oraz panowie Daniel Michalski i Jerzy Serafin z Raciążka przystąpili do sprawdzania zakodowanych prac konkursowych. Każdy test sprawdzano 2 razy. Jury opracowało wyniki. Uczniowie zostali poproszeni o rozkodowanie prac. Do ostatniej chwili nikt nie wiedział, kto wygrał. Dokładnie o godzinie 11:00 pan Dyrektor Szkoły wraz z jury ogłosił wyniki. Uczniowie otrzymali dyplomy i cenne nagrody książkowe - słowniki z CD, audiobooki oraz readersy.

I miejsce zajęła Malwina Serafin z Raciążka 45/50 punktów

II miejsce zajął Jan Kaczmarczyk z Ciechocinka 42,5/50 punktów

III miejsce zajęła Katarzyna Krzemińska z Ciechocinka 41,5/50 punktów

IV miejsce zajęła Maria Klamecka z Ciechocinka 39,5/50 punktów

wyróżnienie otrzymała Anna Spisz z Raciążka 38,5/50 punktów

wyróżnienie otrzymała Joanna Kwiatkowska ze Stawek 36/50 punktów

wyróżnienie otrzymał Mikołaj Lityński z Ciechocinka 36/50 punktów

Po ogłoszeniu wyników uczniowie sprawdzili swoje prace osobiście i wspólnie rozwiązali test na 100%. Następnie zwiedzili naszą szkołę i z uśmiechami na twarzach udali się do swoich szkół.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu pani Kamili Żurawskiej ze Stawek (za pomoc w sprawdzaniu prac), pani Elwirze Mosielskiej- Serafin (dekoracje i zdjęcia), pani Annie Bobrawskiej (obsługa i poczęstunek gości) i pani Aleksandrze Miś (opieka w świetlicy).

Za sponsoring serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Raciążku.


Uczestników przywitali Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pan Zdzisław Pietrzak oraz wicedyrektor pani Renata Pietrusińska


Przybyłych gości powitał pan Jerzy Serafin


Przed testem - "Co nas czeka? Jakie będą pytania?


Słodki poczęstunek, gry i zabawy w szkolnej świetlicy

Opracował i stronę edytował pan Jerzy Serafin (5.06.2012r)© wwj