IV Powiatowy Konkurs WiedzyIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii - Raciążek 2015
 
pan Jerzy Serafin oraz pan Jakub Graczyk

12 czerwca 2015 roku po raz czwarty w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii.

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów z Ciechocinka, z Raciążka, ze Stawek oraz ze Zbrachlina.

O godzinie 10.00 przybyłych uczestników i gości powitał dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pan Zdzisław Pietrzak oraz nauczyciel pan Jerzy Serafin. Pan Dyrektor oficjalnie ogłosił rozpoczęcie konkursu. Po omówieniu i zakodowaniu testów uczestnicy przystąpili do zmagań konkursowych. Na początku rozpoznawali zdjęcia, następnie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru i na koniec udzielali odpowiedzi na pytania otwarte. Można było zdobyć maksymalnie 50 punktów.

Po niecałej godzinie uczestnicy zakończyli test i udali się na słodki poczęstunek do szkolnej świetlicy. Jury w składzie: pani Agnieszka Karpowicz - Kalota, pani Iwona Lasota, pani Kamila Żurawska oraz pan Jerzy Serafin przystąpiło do sprawdzania zakodowanych prac konkursowych. Każdy test sprawdzano 2 razy. Jury opracowało wyniki. Uczniowie zostali poproszeni o rozkodowanie prac. Do ostatniej chwili nikt nie wiedział, kto wygrał. O godzinie 12:00 pan Jerzy Serafin ogłosił wyniki. Uczniowie otrzymali dyplomy i cenne nagrody książkowe - podręczniki do gramatyki i słownictwa oraz tzw. "readersy". Z uśmiechami na twarzach opuścili naszą placówkę.

Oto rezultaty:

I miejsce zajął Wojciech Gawinecki z Ciechocinka

II miejsce zajął Łukasz Rosowski ze Stawek

III miejsce zajął Mikołaj Jędrzejewski z Ciechocinka

IV miejsce zajęła Justyna Czerwińska z Ciechocinka

IV miejsce zajęła Marta Kulpa ze Zbrachlina

V miejsce zajął Mateusz Stodólny z Raciążka

V miejsce zajął Daniel Gapski ze Stawek

VI miejsce zajęła Katarzyna Wożniak z Raciążka

Jak co roku decydowały pojedyncze punkty, a nawet połówki punktów. Po wręczeniu nagród i dyplomów uczniowie z uśmiechami na twarzach udali się do swoich szkół.Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu pani Annie Bobrawskiej oraz pani Monice Barłowskiej za obsługę i poczęstunek gości oraz pani Aleksandrze Miś za opiekę w świetlicy.

Za sponsoring serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Raciążku.

Opracował, zdjęcia wykonał oraz edytował pan Jerzy Serafin (13.06.2015r)© wwj