VI Powiatowy Konkurs WiedzyVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii - Raciążek 2017
 
pan Jerzy Serafin

 

9 czerwca 2017 roku już po raz szósty w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii.

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z Ciechocinka, z Raciążka, ze Stawek oraz ze Zbrachlina.

O godzinie 10.00 przybyłych uczestników i gości powitał dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pan Zdzisław Pietrzak oraz nauczyciel pan Jerzy Serafin. Pan Dyrektor oficjalnie ogłosił rozpoczęcie konkursu. Po omówieniu zasad i zakodowaniu testów uczestnicy przystąpili do zmagań konkursowych. Na początku rozpoznawali zdjęcia, następnie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru i na koniec udzielali odpowiedzi na pytania otwarte. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi można było uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Po niecałej godzinie uczestnicy zakończyli test i udali się na słodki poczęstunek. Jury w składzie: pani Agnieszka Karpowicz-Kalota, pani Iwona Lasota, pani Kamila Żurawska oraz pan Jerzy Serafin przystąpiło do sprawdzania zakodowanych prac konkursowych. Jury opracowało wyniki. Uczniowie zostali poproszeni o rozkodowanie prac. Do ostatniej chwili nikt nie wiedział, kto wygrał. O godzinie 12:00 pan Jerzy Serafin ogłosił wyniki. Uczniowie otrzymali dyplomy i cenne nagrody książkowe - podręczniki do gramatyki i słownictwa oraz tzw. "readersy".

Oto wyniki:

I miejsce zajął Jan Kalota z Ciechocinka - 43/50 pkt.

II miejsce zajął Maksymilian Woźniak z Raciążka - 38,5/50 pkt.

III miejsce zajął Mateusz Wesołowski z Raciążka - 36,5/50 pkt.

IV miejsce zajęła Maja Chacińska ze Stawek - 35,5/50 pkt.

V miejsce zajął Franciszek Zając ze Stawek - 35/50 pkt.

VI miejsce ex aequo zajęli Szymon Czerny ze Stawek oraz Kondrad Rogoziński z Ciechocinka - 34,5/50 pkt.

Jak co roku decydowały pojedyncze punkty. Po wręczeniu nagród i dyplomów uczniowie z uśmiechami na twarzach udali się do swoich szkół.Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu pani Elwirze Mosielskiej - Serafin, za pomoc w dekoracjach pani Joannie Góreckiej-Oleśkowskiej oraz za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku paniom: Annie Bobrawskiej oraz Monice Barłowskiej.

Za sponsoring serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Raciążku.

 

Zdjęcia wykonali: pani i pan Serafinowie. Opracował oraz edytował pan Jerzy Serafin (9.06.2017r)© wwj