VII Powiatowy Konkurs WiedzyVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii - Raciążek 2018
 
pan Jerzy Serafin

 

8 czerwca 2018 roku już po raz siódmy w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii.

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z Ciechocinka, z Raciążka, ze Stawek oraz ze Zbrachlina.

O godzinie 10.00 przybyłych uczestników i gości powitał dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pan Zdzisław Pietrzak oraz nauczyciel pan Jerzy Serafin. Pan Dyrektor oficjalnie ogłosił rozpoczęcie konkursu. Po omówieniu zasad i zakodowaniu testów uczestnicy przystąpili do zmagań konkursowych. Na początku rozpoznawali zdjęcia, następnie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru i na koniec udzielali odpowiedzi na pytania otwarte. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi można było uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Po niecałej godzinie uczestnicy zakończyli test i udali się na słodki poczęstunek. Jury w składzie: pani Agnieszka Karpowicz-Kalota, pani Iwona Lasota, pani Anna Przybylska oraz pan Jerzy Serafin przystąpiło do sprawdzania zakodowanych prac konkursowych. Jury opracowało wyniki. Uczniowie zostali poproszeni o rozkodowanie prac. Do ostatniej chwili nikt nie wiedział, kto wygrał. O godzinie 12:00 pan Jerzy Serafin ogłosił wyniki. Uczniowie otrzymali dyplomy i cenne nagrody książkowe - podręczniki do gramatyki i słownictwa oraz tzw. "readersy".

Oto wyniki:

I miejsce zajęła Paulina Serafin z Raciążka - 54,5/60 pkt.

II miejsce zajął Konrad Rogoziński z Ciechocinka - 54/60 pkt.

III miejsce zajął Maksymilian Woźniak z Raciążka - 51/60 pkt.

IV miejsce zajęła Paulina Wyrzykowska ze Zbrachlina - 49/60 pkt.

V miejsce ex aequo zajęli Franciszek Zając ze Stawek, Szymon Ciećka oraz Mateusz Wesołowski z Raciążka po 47/60 pkt.

Jak co roku decydowały pojedyncze punkty. Po wręczeniu nagród i dyplomów uczniowie z uśmiechami na twarzach udali się do swoich szkół.


Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu pani Elwirze Mosielskiej - Serafin.

Za sponsoring serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Raciążku.

 

Opracował, zdjęcia wykonał oraz edytował pan Jerzy Serafin (8.06.2018r)© wwj