X Powiatowy Konkurs Piosenki LudowejX Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2015
 

24 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Raciążku odbył się X Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Organizatorem jest Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku. Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Na początku wszystkich przybyłych serdecznie powitali pan dyrektor Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka. Oficjalnie ogłoszono otwarcie festiwalu. Przybyli goście w osobach: Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska, Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego pan Wojciech Marjański, ksiądz proboszcz Marian Kuszyński, dyrektor Publicznego Przedszkola w Raciążku pani Maryla Zaręba, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku pani Agata Ceglewska, kierownik Biblioteki Publicznej pani Halina Kołtuńska oraz przewodnicząca Klubu Seniora "Raj" pani Zofia Michalska.

Pani Ewa jeszcze raz serdecznie powitała wszystkich uczestników i licznie przybyłych opiekunów, nauczycieli oraz rodziców. Poinformowała zebranych, że na konkurs przybyło 127 dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego, Brudnowa, Ciechocinka, Niszczew, Ostrowąsa, Raciążka, Stawek oraz Zbrachlina. Następnie przedstawiła jury w składzie: przewodniczący pan Jerzy Serafin, członkowie: pani Mirosława Wojciechowska, pan Wojciech Kochanowski oraz pan Jerzy Sobierajski.


Wszystkich przybyłych powitali Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pan Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka

O godzinie 9:15 rozpoczęto przesłuchania.


Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Młodsza kategoria 6 - 7 lat oraz dla dzieci starszych, kategoria 8 - 9 lat.

O 11:20 po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady.

W tym czasie przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych, zostali obdarowani słodkościami przygotowanymi przez nieocenione mamy naszych uczniów. Dzieci uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach plastycznych.


przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych


Zabawy plastyczne - prowadzenie panie z klas I-III SP

Przed odczytaniem werdyktu jury wystąpili uczniowie naszego gimnazjum, którzy w przeszłości jako dzieci brali udział w pierwszych edycjach Konkurs Piosenki Ludowej. Wystąpili Paula Raszka, Michał Małecki oraz Łukasz Szczerbetka. Występy wokalne nagrodzono gromkimi brawami.


Michał Małecki

Około godziny 12:15 przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin odczytał werdykt jury. Gromkimi oklaskami przyjęto najlepszych wykonawców. Następnie przystąpiono do wręczania nagród i dyplomów.

W kategorii soliści - dzieci młodsze:

I miejsce ex aequo zajęli Nadia Jelińska i Szymon Szudzik z Publicznego Przedszkola w Raciążku

II miejsce zajęła Anna Wesołowska ze Szkoły Podstawowej w Raciążku

III miejsce ex aequo zajęli Zofia Łęga i Franciszek Kaliszewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku

wyróżnienie otrzymała Marcelina Cichorz z Samorządowego Przedszkola w Ciechocinku

W kategorii duety - dzieci młodsze:

I miejsce zajęły Agata Grzegórska oraz Amelia Szczęsna ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach

II miejsce zajęli Daria Piotrowska oraz Maksymilian Piotrowski z Zespołu Szkół w Aleksandrowie Kujawskim

III miejsce zajęły Nina Łoś oraz Julia Gajdzińska z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Ciechocinku.

W kategorii zespoły:

I miejsce zajął zespół "Bim Bam Bino" z Niepublicznego Przedszkola w Aleksandrowie Kujawskim

II miejsca jury nie przyznało.

III miejsce ex aequo zajęli Zespół z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Ciechocinku oraz Zespół z Publicznego Przedszkola w Raciążku

W kategorii soliści dzieci starsze:

Grand Prix festiwalu zdobyła Marianna Masłowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku


Grand Prix festiwalu zdobyła Marianna Masłowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku

I miejsce ex aequo zajęły: Maja Krakowiecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku oraz Katarzyna Stancelewska ze Szkoły Podstawowej w Raciążku

II miejsce zajął Bartosz Głowacki z Zespołu Szkół w Brudnowie

wyróżnienie otrzymała Alicja Zgubińska ze z Zespołu Szkół w Raciążku

W kategorii duety - dzieci starsze (8-9 lat):

I miejsce zajęły Julia Prymarczuk i Oliwia Szałek ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie.

wyróżnienie otrzymali Nikola Makowska i Hubert Wiśniewski ze z Zespołu Szkół w Brudnowie.

W kategorii zespoły - dzieci starsze:

I miejsce zajęły : "Ajki" ze Szkoły Podstawowej z Ciechocinka

II miejsce zajął Zespół folklorystyczny "Słonko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

wyróżnienie otrzymał zespół Zbrachlińskie Wiolinki ze Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie


"Ajki" ze Szkoły Podstawowej z Ciechocinka


Zespół folklorystyczny "Słonko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

W czasie odczytywania werdyktu na bieżąco odbywało się wręczanie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie przewodniczący jury dokonał podsumowania przebiegu konkursu. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom, instruktorom, nauczycielom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci.

Następnie pani mgr Ewa Zabłocka wręczyła podziekowania osobom przygotowującym i ogłosiła zakończenie festiwalu.

Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Zespołu Szkół w Raciążku.

 

Zdjęcia wykonała pani Elwira Mosielska-Serafin. Opracował oraz edytował pan Jerzy Serafin (24.04.2015r)© wwj