XI Powiatowy Konkurs Piosenki LudowejXI Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2016
 

22 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Raciążku odbył się XI Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Organizatorem jest Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku. Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Na początku wszystkich przybyłych serdecznie powitali pan dyrektor Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka. Oficjalnie ogłoszono otwarcie festiwalu. Przybyli goście w osobach: Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska, Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego pan Wojciech Marjański, wicedyrektor Zespołu Szkół pani Renata Pietrusińska, ksiądz proboszcz Marian Kuszyński, prefekt Artur Kosierb, dyrektor Publicznego, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku oraz radna powiatowa pani Agata Ceglewska, kierownik Biblioteki Publicznej pani Halina Kołtuńska oraz radny Rady Gminy Raciążek Stanisław Augustyniak.

Pani Ewa jeszcze raz serdecznie powitała wszystkich uczestników i licznie przybyłych opiekunów, nauczycieli oraz rodziców. Poinformowała zebranych, że na konkurs przybyło 115 dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego, Brudnowa, Ciechocinka, Niszczew, Ostrowąsa, Raciążka, Stawek oraz Zbrachlina.


Wszystkich przybyłych powitała pani Ewa Zabłocka


Przybyli goście.

Następnie przedstawiła jury w składzie: przewodniczący pan Jerzy Serafin, członkowie: pan Wojciech Kochanowski oraz pan Jerzy Sobierajski.


O godzinie 9:15 rozpoczęto przesłuchania.


Helena Małecka z Zespołu Szkół w Raciążku


Jakub Dybowski z Zespołu Szkół w Zbrachlinie


Maja Jankowska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim przy akompaniamencie starszej siostry


Zespół "Bimbambinki" z Przedszkola Niepublicznego w Aleksandrowie Kujawskim


Zespół "Słoneczko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach


Zespół "Wiolinki" z Zespołu Szkół w Zbrachlinie


Zespół z Zespołu Szkół w Brudnowie

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Młodsza kategoria 6 - 7 lat oraz dla dzieci starszych, kategoria 8 - 9 lat.

O 12:30 po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady.

Zebrani wysłuchali koncertu zespołu wokalnego " Muza" działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.


Następnie przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych, zostali obdarowani słodkościami przygotowanymi przez nieocenione mamy naszych uczniów.


Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach przygotowanych przez panią Edytę Kochanowską

Około godziny 13:30 przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin odczytał werdykt jury. Gromkimi oklaskami przyjęto najlepszych wykonawców. Następnie przystąpiono do wręczania nagród i dyplomów.


Marianna Masłowska oraz zespół "Ajki" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku


Katarzyna Stancelewska z Zespołu Szkół w Raciążku

W kategorii soliści - dzieci młodsze:

I miejsce Helena Małecka z Zespołu Szkół w Raciążku,

II miejsce ex aequo zajęli: Jakub Dybowski z Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz Maja Jankowska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim,

III miejsce zajął Tymon Mińkowski z Zespołu Szkół w Raciążku,

W kategorii duety - dzieci młodsze wyróżnienie przyznano Michalinie i Antoniemu Urbańskim ze Szkoły Podstawowej w Stawkach.

W kategorii zespoły:

I miejsce ex aequo zajął zespół "Ajeczki" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku

oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Ciechocinku,

II miejsce zajął zespół "Wiolinki" z Zespołu Szkół w Zbrachlinie,

III miejsce ex aequo zespół "Słoneczko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach oraz zespół "Bimbambinki" z Przedszkola Niepublicznego w Aleksandrowie Kujawskim.

W kategorii soliści dzieci starsze:

Grand Prix festiwalu zdobyła Marianna Masłowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku,

I miejsce zajęła Katarzyna Stancelewska z Zespołu Szkół w Raciążku,

II miejsce zajęła Zofia Łęga ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku,

III miejsce zajęła Anna Smykowska z Zespołu Szkół w Raciążku,

wyróżnienia otrzymali:

Franciszek Kaliszewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku,

Martyna Domańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,

Natalia Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku.

W kategorii duety - dzieci starsze (8-9 lat): jury miejsc, ani wyróżnień nie przyznało.

W kategorii zespoły - dzieci starsze:

I miejsce zajęły: "Ajki" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku,

II miejsca nie przyznano,

III miejsce zajął Zespół folklorystyczny "Słonko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

W czasie odczytywania werdyktu na bieżąco odbywało się wręczanie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie przewodniczący jury dokonał podsumowania przebiegu konkursu. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom, instruktorom, nauczycielom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci.

Następnie pani mgr Ewa Zabłocka wręczyła podziekowania osobom przygotowującym i ogłosiła zakończenie festiwalu.

Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Zespołu Szkół w Raciążku.

 

Zdjęcia wykonała pani Edyta Kochanowska. Opracował oraz edytował pan Jerzy Serafin (22.04.2016r)© wwj