XII Powiatowy Konkurs Piosenki LudowejXII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2017
 

28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Raciążku odbył się XII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Organizatorem jest Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku. Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Na początku wszystkich przybyłych serdecznie powitali pan dyrektor Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka. Oficjalnie ogłoszono otwarcie festiwalu. Przybyli goście w osobach: Starosta Powiatu Aleksandrowskiego Dariusz Wochna, Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego pan Wojciech Marjański, Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska, ksiądz prefekt Artur Kosierb, kierownik Biblioteki Publicznej pani Halina Kołtuńska oraz radny Rady Gminy Raciążek pan Jan Kania.

Pani Ewa jeszcze raz serdecznie powitała wszystkich uczestników i licznie przybyłych opiekunów, nauczycieli oraz rodziców. Poinformowała zebranych, że na konkurs przybyło 76 dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka, Niszczew, Ostrowąsa, Raciążka oraz Zbrachlina.


Powitanie - pan dyrektor Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka


Przybyli goście z powiatu aleksandrowskiego

Następnie przedstawiono jury w składzie: przewodniczący pan Jerzy Serafin, członkowie: pan Wojciech Kochanowski oraz pan Jerzy Sobierajski.


Jury: pan Wojciech Kochanowski, pan Jerzy Serafin oraz pan Jerzy Sobierajski.

O godzinie 9:15 rozpoczęto przesłuchania.

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Kategoria dla dzieci młodszych (6 - 7 lat) oraz dzieci starszych (kategoria 8 - 9 lat).II miejsce: Paweł Stodólny z Zespołu Szkół w Raciążku wraz z kolegą Janem Oleśkowskim


O 11:15 po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady.


Następnie przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych przygotowanych przez panią Edytę Kochanowską. Młodzi artyści zostali obdarowani słodkościami przygotowanymi przez nieocenione mamy naszych uczniów.

Zebrani wysłuchali koncertu zespołu seniorów z Raciążka z klubu "Raj".


Około godziny 12:15 przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin odczytał werdykt jury. Gromkimi oklaskami przyjęto najlepszych wykonawców. Następnie przystąpiono do wręczania nagród i dyplomów.

Wręczono Nagrody Starosty, które przyznali i wręczyli Starosta oraz Wicestarosta Aleksandrowski.

Nagrody otrzymali:

Otylia Borowska oraz Tymon Mińkowski.

 

Wyniki prac jury.

W kategorii soliści - dzieci młodsze:

I miejsce Maciej Kamola z Przedszkola Publicznego w Raciążku,

II miejsce ex aequo zajęli: Paweł Stodólny z Zespołu Szkół w Raciążku oraz Filip Śmigielski ze Szkoły Podstawowej z Niszczew,

III miejsce zajęła Amelia Kosmal z Zespołu Szkół w Raciążku,

W kategorii duety - dzieci młodsze.

I miejsce zajął duet w składzie Adata Kaczmarek oraz Maja Stawska ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie,

II miejsce zajął duet w składzie Julia Ochocińska oraz Roksana Grzegórska z z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ciechocinku,

W kategorii zespoły:

I miejsca nie przyznano.

II miejsce zajął zespół "Bim-Bam-Binki" z Przedszkola Niepublicznego w Aleksandrowie Kujawskim,

III miejsce zespół "Szpaczki" z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ciechocinku.

 

W kategorii soliści dzieci starsze:

I miejsce ex aequo zajęły Zofia Łęga ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku oraz Oliwia Możdżeń z Zespołu Szkół w Zbrachlinie,

II miejsce ex aequo zajęły Antonina Pańka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku oraz Alicja Woźniak z Zespołu Szkół w Raciążku,

III miejsce zajęły Milena Kulpa oraz Natalia Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku oraz Julia Radzikowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim,

wyróżnienia otrzymali:

Marcelina Agacka ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie,

Helena Małecka z Zespołu Szkół w Raciążku,

Tymon Mińkowski z Zespołu Szkół w Raciążku.

W kategorii duety - dzieci starsze (8-9 lat):

I miejsce zajął duet w składzie Jakub Dybowski oraz Zuzanna Kłonowska z Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

W kategorii zespoły - dzieci starsze:

I ex aequo miejsce zajęły: "Ajeczki" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespół folklorystyczny "Słonko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

W czasie odczytywania werdyktu na bieżąco odbywało się wręczanie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie przewodniczący jury dokonał podsumowania przebiegu konkursu. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom, instruktorom, nauczycielom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci.

Następnie pani mgr Ewa Zabłocka wręczyła podziekowania osobom przygotowującym i ogłosiła zakończenie festiwalu.

Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Zespołu Szkół w Raciążku.

 

Zdjęcia wykonały panie: Jadwiga Aleksandrowicz oraz Izabela Ćwiklińska. Opracował oraz edytował pan Jerzy Serafin (29.04.2017r)© wwj