XIII Powiatowy Konkurs Piosenki LudowejXIII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2018
 

 

6 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół w Raciążku odbył się XIII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Organizatorem jest Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku. Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Na początku wszystkich przybyłych serdecznie powitali pan dyrektor Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka. Oficjalnie ogłoszono otwarcie festiwalu. Przybyli goście w osobach: Wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego pan Wojciech Marjański, Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska, dyrektor Publicznego Przedszkola w Raciążku pani Maryla Zaręba, ksiądz prefekt Artur Kosierb oraz dyrektor Biblioteki Publicznej pani Halina Kołtuńska.

Pani Ewa jeszcze raz serdecznie powitała wszystkich uczestników i licznie przybyłych opiekunów, nauczycieli oraz rodziców. Poinformowała zebranych, że na konkurs przybyło około 100 dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka, Niszczew, Ostrowąsa, Raciążka, Stawek oraz Zbrachlina.

Następnie przedstawiono jury w składzie: przewodniczący pan Jerzy Serafin, członkowie: pan Wojciech Kochanowski oraz pan Jerzy Sobierajski.

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Kategoria dla dzieci młodszych (6 - 7 lat) oraz dzieci starszych (kategoria 8 - 9 lat).

Na rozpoczęcie festiwalu wystąpiły dwie pięcioletnie dziewczynki z przedszkola: Daria Chyb i Natalia Hołtyn wzbudzając duże uznanie publiczności. O godzinie 9:15 rozpoczęto przesłuchania.

Na zdjęciu po lewej stronie uczennica Publicznego Przedszkola w Raciążku Daria Chyb.
O 11:15 po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady.

Następnie przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych przygotowanych przez panią Edytę Kochanowską. Młodzi artyści zostali obdarowani słodkościami przygotowanymi przez nieocenione mamy naszych uczniów.

Około godziny 12:30 przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin odczytał werdykt jury. Gromkimi oklaskami przyjęto najlepszych wykonawców. Następnie przystąpiono do wręczania nagród i dyplomów.

Wyniki prac jury.

W kategorii soliści - dzieci młodsze:

I miejsce Alicja Mińkowska z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Aleksandrowie Kujawskim,

II miejsce ex aequo zajęli: Kinga Derengowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku oraz Hanna Sobczak z Publicznego Przedszkola w Raciążku,

III miejsce zajęła Róża Centkowska z Publicznego Przedszkola w Raciążku,

Wyróżnienie otrzymała: Zuzanna Kordowska z Publicznego Przedszkola w Aleksandrowie Kujawskim.

W kategorii zespoły:

I miejsce zespół "Lipka".

II miejsce zajął zespół "Bim-Bam-Binki" z Przedszkola Niepublicznego w Aleksandrowie Kujawskim,

 

W kategorii soliści dzieci starsze (8-9 lat):

I miejsce zajęła Oliwia Możdżeń z Zespołu Szkół w Zbrachlinie,

II miejsce ex aequo zajęły Milena Kulpa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku oraz Agata Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie,

III miejsce ex aequo zajęły Helena Małecka z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Aleksandrowie Kujawskim oraz Tymon Mińkowski ze Szkoły Podstawowej w Raciążku,

wyróżnienia otrzymali:

Wiktoria Kędzierska ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinku,

Szymon Szudzik ze Szkoły Podstawowej w Raciążku.

W kategorii duety - dzieci starsze (8-9 lat):

I miejsce zajął duet w składzie Agata Kaczmarek oraz Oskar Buszka ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie,

II miejsce zajął duet w składzie Jakub Dybowski oraz Zuzanna Kłonowska z Zespołu Szkół w Zbrachlinie,

W kategorii zespoły - dzieci starsze:

I miejsce zajęły: "Ajeczki" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku,

II miejsce zajął: zespół "Little Shock" ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie,

III miejsce zajął: Zespół folklorystyczny "Słonko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach.


W czasie odczytywania werdyktu na bieżąco odbywało się wręczanie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom.


Na zakończenie przewodniczący jury dokonał podsumowania przebiegu konkursu. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom, instruktorom, nauczycielom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci.

Następnie pani mgr Ewa Zabłocka wręczyła podziekowania osobom przygotowującym i ogłosiła zakończenie festiwalu.

Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Zespołu Szkół w Raciążku.

 

Zdjęcia wykonała pani: Edyta Kochanowska. Opracował oraz edytował pan Jerzy Serafin (7.04.2018r)© wwj