XIV Powiatowy Konkurs Piosenki LudowejXIV Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2019
 

 

5 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Raciążku odbył się XIV Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Organizatorem jak co roku jest Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku. Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Na początku wszystkich przybyłych serdecznie powitali pan dyrektor naszej Szkoły Postawowej Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka. Oficjalnie ogłoszono otwarcie festiwalu. Przybyli goście w osobach: wicestarosta aleksandrowski pan Adam Potaczek, sekretarz gminy w Raciążku pan Michał Suchomski, dyrektor SPZLO pan Wojciech Marjański, przewodniczący Rady Gminy pan Mariusz Zakrzewski, dyrektor Publicznego Przedszkola w Raciążku pani Maryla Zaręba, ksiądz proboszcz Marian Kuszyński oraz dyrektor Biblioteki Publicznej pani Halina Kołtuńska.

Pani Ewa jeszcze raz serdecznie powitała wszystkich uczestników i licznie przybyłych opiekunów, nauczycieli oraz rodziców. Poinformowała zebranych, że na konkurs przybyło około 100 dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka, Ostrowąsa, Raciążka, Stawek oraz Zbrachlina.

Następnie przedstawiono jury w składzie: przewodniczący pan Jerzy Serafin, członkowie: pan Wojciech Kochanowski oraz pan Jerzy Sobierajski.

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Kategoria dla dzieci młodszych (6 - 7 lat) oraz dzieci starszych (kategoria 8 - 9 lat).

Na rozpoczęcie festiwalu wystąpiła czteroletnia Lena Olejnik z przedszkola. O godzinie 9:15 rozpoczęto przesłuchania.

O godzinie 12:00 po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady.

Następnie przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych przygotowanych przez panią Edytę Kochanowską. Młodzi artyści zostali obdarowani słodkościami przygotowanymi przez nieocenione mamy naszych uczniów.

Około godziny 12:20 zespół wokalny "Serafinki" przedstawił program artystyczny. W występach solowych i w duetach zaprezentowały swój talent: Helena Małecka - skrzypce, akompaniament Jerzy Serafin, Paulina Serafin, Katarzyna Stancelewska, Alicja Woźniak.

Po owacyjnie przyjętych występach przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin odczytał werdykt jury. Gromkimi oklaskami przyjęto najlepszych wykonawców.

Następnie przystąpiono do wręczania nagród i dyplomów.

Wyniki prac jury.

W kategorii soliści - dzieci młodsze:

I miejsce ex aequo zajęły Alicja Mińkowska z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Aleksandrowie Kujawskim oraz Daria Chyb z Publicznego Przedszkola w Raciążku,

II miejsce zajęła: Karolina Garska z Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim,

III miejsce zajęła Małgorzata Ochocińska ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie,

Wyróżnienie otrzymali: Ernest Kosiński z Ciechocinka, Zofia Jakubowska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechocinkua oraz Julia Sadłek z Przedszkola Publicznego w Raciążku.

W kategorii duety przyznano wyróżnienie dla Kingi Dryps oraz Amelii Zając ze Szkoły Podstawowej ze Stawek.

W kategorii zespoły:

I miejsce ex aequo zajęły zespoły: z klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku oraz zespół z Przedszkola Publicznego w w Raciążku,

II miejsce zajął zespół "Bim-Bam-Binki" z Przedszkola Niepublicznego w Aleksandrowie Kujawskim,

 

W kategorii soliści dzieci starsze (8-9 lat):

I miejsce ex aequo zajęły Helena Małecka z Niepublicznej Szkoły Muzycznej w w Aleksandrowie Kujawskim oraz Agata Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie,

II miejsce zajęła Zuzanna Kłonowska z Zespołu Szkół w Zbrachlinie,

III miejsce zajęła Kinga Derengowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku,

W kategorii duety - dzieci starsze (8-9 lat):

I miejsce ex aequo zajęły duety w składzie Dorota Racka i Lena Zwierzchowska z Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Milena Kręcisz i Natalia Skrodzka

II miejsce zajął duet w składzie Julia Domańska i Wiktoria Kowalik ze Szkoły Podstawowej w Stawkach,

III miejsce ex aequo zajęły duety w składzie Amelia Gradowska i Hanna Żółtowska ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Kujawskim oraz Laura Mazurek i Maja Rutkowska ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Kujawskim

W kategorii zespoły - dzieci starsze:

I miejsce zajęły: "Ajeczki" ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku,

II miejsce zajął: zespół "Ostrowąsiaki" ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie,

III miejsce zajął: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Stawkach.

W czasie odczytywania werdyktu na bieżąco odbywało się wręczanie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie przewodniczący jury dokonał podsumowania przebiegu konkursu. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom, instruktorom, nauczycielom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci.

Następnie pani mgr Ewa Zabłocka wręczyła podziekowania osobom przygotowującym i ogłosiła zakończenie festiwalu.

Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Szkoły Podstawowej w Raciążku.

 

Zdjęcia wykonali: pani Agnieszka Chyb oraz pan Jakub Graczyk. Opracował oraz edytował pan Jerzy Serafin (6.04.2019r)© wwj