II Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki LudowejII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2007
 

Dnia 20 kwietnia 2007 w Zespole Szkół w Raciążku odbył się II Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Inicjatorką przedsięwzięcia była pani mgr Ewa Drzewiecka. Organizatorem był Zespół Szkół w Raciążku przy współpracy Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Urząd Gminy w Raciążku.

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Młodsza kategoria 6 - 7 lat oraz dla dzieci starszych, kategoria 8 - 9 lat. W konkursie wzięło udział 61 dzieci. Uczestnicy przybyli z różnych stron naszego powiatu m.in.: z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim, z Publicznego Przedszkola w Raciążku oraz ze Szkół Podstawowych z Aleksandrowa Kujawskiego, Brudnowa, Ciechocinka, Nieszawy, Ostrowąsa, Raciążka, Sierzchowa i Zbrachlina.

W kategorii dzieci młodszych:

I miejsce zajął Michał Małecki za piosenkę "Ty pójdziesz górą" SP w Raciążku,
II miejsce ex aequo - Paula Raszka i Malwina Serafin z ZS Raciążek,
III miejsce Szymon Urbański z SP Ostrowąs

W kategorii duety:

I miejsce przyznano Patrykowi Wiatrowskiemu i Katarzynie Wojtasik ze Zbrachlina.

II miejsce - Julia Kujawa i Cezary Wonorski z SP w Nieszawie

III miejsce - Kacper Jamroży i Julia Kulpa z SP w Ostrowąsie

W kategorii zespoły przyznano:

wyróżnienie dla dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
Dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim


Natalia Berger wraz z koleżankami w piosence "Kujawy, Kujawy"


Natalia Berger wraz z koleżankami w piosence "Kujawy, Kujawy"


Karolina Niedziałek w piosence "Była babuleńka"


Zespół ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Kujawskim

W kategorii dzieci starszych:

I miejsce zajął Maciej Przeździęk - SP Sierzchowo (na zdjęciu po prawej)

II miejsce Mateusz Szczerbetka - ZS Raciążek

III miejsce Natalia Rutecka - ZS Raciążek

W kategorii duety:

I miejsce przyznano Justynie Melkowskiej i Katarzynie Trawińskiej z SP Sierzchowo

W kategorii zespoły:

I miejsce przyznano zespołowi "Mamrotki" z SP Ciechocinek

 


Zespół Mamrotki z SP Ciechocinek


W czasie obrad jury, dzieci uczestniczyły w zabawach ludowych oraz miały słodki poczęstunek

Przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin - dokonał podsumowania przebiegu konkursu oraz odczytał wyniki. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie do konkursu. Przypomniał o doniosłej roli jaką pełni muzyka i śpiew w życiu człowieka. Poprosił zgromadzonych, aby starali się czerpać z szerszego wachlarza polskich piosenek ludowych, a nie ograniczali się do tych najbardziej popularnych. Następnie zebranych pożegnała pani mgr Ewa Drzewiecka. Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku mgr Zdzisław Pietrzak ogłosił oficjalne zakończenie festiwalu.

 Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Zespołu Szkół w Raciążku.

Opracował i edytował Jerzy Serafin (30.04.2007). Zdjęcia wykonał Daniel Michalski© wwj