VI Powiatowy Konkurs Piosenki LudowejVI Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2011
 

1 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół w Raciążku odbył się VI z kolei Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Inicjatorką tego jakże ważnego, odbywającego sie corocznie wydarzenia kulturalnego jest pani Ewa Zabłocka. Organizatorem jest Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku, Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Rady Rodziców Zespołu Szkół w Raciążku. Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Na konkurs przybyli znamienici goście m. in. Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska, przedstawicielka Starostwa pani Lidia Kulpa, ksiądz proboszcz Marian Kuszyński, ksiądz prefekt Tadeusz Funk, dyrektor Publicznego Przedszkola w Raciążku pani Maryla Zaręba oraz przewodnicząca Klubu Seniora pani Zofia Michalska.

Przybyłych gości oraz uczestników powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku mgr Zdzisław Pietrzak, który oficjalnie ogłosił otwarcie konkursu.


Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku mgr Zdzisław Pietrzak ogłaszający otwarcie Konkursu


Pani Ewa Zabłocka - inicjatorka Konkursu Dziecięcej Piosenki Ludowej

Konferansjerkę prowadziła pani Ewa Zabłocka. Serdecznie powitała wszystkich uczestników i gości. Przybyło około 40 dzieci z Aleksandrowa, Ciechocinka, Niszczew, Ostrowąsa, Raciążka oraz Zbrachlina. Wraz z uczestnikami konkursu licznie przybyli opiekunowie - nauczyciele oraz rodzice.

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Młodsza kategoria 6 - 7 lat oraz dla dzieci starszych, kategoria 8 - 9 lat.

Następnie przedstawiono skład jury: przewodniczący pan Jerzy Serafin, członkowie: pani Mirosława Wojciechowska, pani Krystyna Ceglewska oraz pan Jerzy Sobierajski. O godzinie 9:15 rozpoczęto przesłuchania.

O 10:45 po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady.

W tym czasie przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych, zostali obdarowani słodkościami oraz uczestniczyli w licznych konkursach..


Tańce i pląsy ludowe


Radość płynąca z tańca ogarnia wszystkich przybyłych


W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników - ciekawe kto wygra?

Około godziny 11:30 na salę powróciło jury. Przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin odczytał wyniki. Następnie wręczono nagrody i dyplomy.

W kategorii soliści - dzieci młodsze:

I miejsce zajęła Wiktoria Kordubska z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim za piosenkę "Zielony mosteczek"

II miejsce ex aequo zajeły Justyna Pietrzak za piosenkę "A przed laty, przed wielu" oraz Julia Sołoczyńska za piosenkę "Moja Maryneczka" z klasy I SP Raciążek

III miejsce Dominika Chaberska za piosenkę "Była Babuleńka" z klasy I SP Raciążek

Jury przyznało 2 wyróżnienia: dla Szymona Iwińskiego z Publicznego Przedszkola w Raciążku oraz dla Aleksandra Wonorskiego z SP Ciechocinek


I miejsce Wiktoria Kordubska z przedszkola w Aleksandrowie Kujawskim


II miejsce Justyna Pietrzak z klasy I z Raciążka


II miejsce Julia Sołoczyńska z klasy I z Raciążka


III miejsce Dominika Chaberska z klasy I z Raciążka


wyróżnienie Szymon Iwiński z Publicznego Przedszkola w Raciążku

W kategorii duety postanowiono przyznać:

1 wyróżnienie dla Julii Deruś oraz Julii Wiśniewskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

W kategorii zespoły:

I miejsce Zbrachlińskie Wiolinki za piosenkę "Uciekla mi przepióreczka w proso" z SP Zbrachlin

II miejsca nie przyznano

III miejsce Zespół ludowy za piosenkę "Czerwone jabłuszko" z SP Niszczewy


I miejsce w kategorii zespoły Zbrachlińskie Wiolinki z SP w Zbrachlinie

W kategorii soliści dzieci starsze:

I miejsce zajęła Daria Szudzik z SP Ciechocinek za piosenkę "Cyt,cyt"

II miejsce zajął Maciej Rutecki z SP Raciążek za piosenkę "Najpiękniejsza z wszystkich krain"

III miejsce ex aequo zajęli Michał Izydorczykz SP Raciążek za piosenkę za piosenkę "Kujawiak o wiośnie"

oraz Zuzanna Zgubińska z SP Raciążek za piosenkę "Jesienny Kujawiaczek"


I miejsce Daria Szudzik z SP w Ciechocinku


II miejsce Maciej Rutecki z SP w Raciążku

Przyznano również 2 wyróżnienia:

 • Wiktorii Kaczmarek z SP Ostrowąs za piosenkę "Nitko, moja nitko"
 • oraz
 • Angelice Petrykowskiej z SP Ostrowąs za piosenkę "Nida"

 • Nie zabrakło bogatej dekoracji - wyróżnienie dla Wiktorii Kaczmarek z SP w Ostrowąsie

  W kategorii duety:

  I miejsce dla Dagmary Trawińskiej i Arkadiusza Michalskiego z SP Aleksandrów Kujawski za piosenkę "Zasiali górale"

  II miejsce dla Natalii Krajewskiej i Zofii Walichniewicz z SP Aleksandrów Kujawski za piosenkę "Czerwone jabłuszko"


  I miejsce w kategorii duety - Dagmara Trawińskia i Arkadiusz Michalski z SP z Aleksandrowa Kujawskiego

  Na zakończenie przewodniczący jury dokonał podsumowania przebiegu konkursu. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom, instruktorom, nauczycielom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci do konkursu.

  Następnie pani mgr Ewa Zabłocka wręczyła podziekowania i ogłosiła zakończenie festiwalu.


  Od lewej: pani Mirosława Wojciechowska, pani Krystyna Ceglewska, pan Jerzy Sobierajski, Wójt Gminy Raciążek - pani Wiesława Słowińska, pan Jerzy Serafin oraz pani Ewa Zabłocka

  Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Zespołu Szkół w Raciążku.

  Opracował i edytował Jerzy Serafin (01.04.2011). Zdjęcia wykonała Elwira Mosielska-Serafin  © wwj