VII Powiatowy Konkurs Piosenki LudowejVII Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2012
 

27 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół w Raciążku odbył się już VII z kolei Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Inicjatorką tego wydarzenia kulturalnego jest pani Ewa Zabłocka. Organizatorem jest Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku, pani Wioletty Wiśniewskiej ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Kujawskiego Banku Spółdzielczego oddział w Aleksandrowie Kujawskim. Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Na początku wszystkich przybyłych serdecznie powitała pani wicedyrektor Renata Pietrusińska. Przedstawiła gości w osobach: Wójta Gminy Raciążek panią Wiesławę Słowińską, przedstawicielkę Starostwa Powiatowego panią Lidię Kulpa, starszego wizytatora Kuratorium we Włocławku panią Małgorzatę Gontarek, ksiądza proboszcza Mariana Kuszyńskiego, dyrektora Publicznego Przedszkola w Raciążku panią Marylę Zaręba, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku pana Wojciecha Marjańskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku panią Agatę Ceglewską, kierownika Biblioteki Publicznej panią Halinę Kołtuńską oraz przewodniczącą Klubu Seniora "Raj" panią Zofię Michalską.

Pani Ewa Zabłocka serdecznie powitała wszystkich uczestników i licznie przybyłych opiekunów, nauczycieli oraz rodziców. Na konkurs przybyło ponad 70 dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego, Brudnowa, Ciechocinka, Niszczew, Raciążka, Stawek oraz Zbrachlina. Następnie pani Ewa Zabłocka przedstawiła jury w składzie: przewodniczący pan Jerzy Serafin, członkowie: pani Krystyna Ceglewska oraz pan Jerzy Sobierajski.

O godzinie 9:15 rozpoczęto przesłuchania.


Martyna Bylicka oraz Krzysztof i Mateusz Dębscy z klasy I a i b - SP Raciążek

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Młodsza kategoria 6 - 7 lat oraz dla dzieci starszych, kategoria 8 - 9 lat.

O 11:15 po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady.

W tym czasie przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych, zostali obdarowani słodkościami oraz uczestniczyli w licznych konkursach..


Zabawy taneczne - prowadzenie panie z klas I-III SP


Zabawy plastyczne - prowadzenie panie z klas I-III SP

Około godziny 12:30 przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin odczytał wyniki. Następnie wręczono nagrody i dyplomy.

W kategorii soliści - dzieci młodsze:

I miejsce zajęła Paulina Serafin z klasy Ib z SP w Raciążku za piosenkę "W moim ogródeczku"

II miejsce ex aequo zajęli: Maja Chacińska klasy I z SP w Stawkach za piosenkę "Zielony mosteczek" oraz Rafał Szudzik z Publicznego Przedszkola w Raciążku za piosenkę "Góral, ci ja góral"

III miejsce Natalia Suchara z klasy I z SP w Brudnowie za piosenkę "Jestem sobie krakowianka"


Paulina Serafin z Raciążka

Natalia Suchara z Brudnowa

Rafał Szudzik z Raciążka

Maja Chacińska ze Stawek

W kategorii duety - dzieci młodsze:

I miejsce zajęli Krzysztof Dębski i Mateusz Dębski z klasy Ia z Raciążka za piosenkę "Ej żeglujże żeglarzu"

II miejsce zajęli Alan Walczak i Mateusz Lewandowski z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Ciechocinku za piosenkę "Czarny baranie"

III miejsce zajęły Karolina Cieślewicz i Kalina Borucińska Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Ciechocinku za piosenkę "Łowiczanka".


Alan Walczak i Mateusz Lewandowski z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Ciechocinku w piosence "Czarny baranie"


Karolina Cieślewicz i Kalina Borucińska z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Ciechocinku w piosence "Łowiczanka".

W kategorii zespoły:

Przyznano również 2 wyróżnienia:

Zespół wokalny dziewcząt z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawkach za wykonanie piosenki "Karolinka"

Kwartet wokalny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawkach za wykonanie piosenki pt. "Cztery dyny".


Zespół wokalny dziewcząt z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawkach

W kategorii soliści dzieci starsze:

I miejsce ex aequo zajęły Wiktoria Kordobska z SP w Aleksandrowie Kujawskim za piosenkę "Czerwone jagody" oraz Nandi Lewandowska z Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku za piosenkę "Oberek"

Nandi Lewandowska otrzymała dodatkowo nagrodę specjalną z Kuratorium od pani wizytator.


Nandi Lewandowska odbiera z rąk pani wizytator nagrodę specjalną ufundowaną przez Kuratorium

II miejsce ex aequo zajęli Maciej Rutecki z SP w Raciążku za piosenkę "Trzy razy Kukułeczka" oraz Julia Sołoczyńska z SP w Raciążku za piosenkę "Karolinka"

III miejsce ex aequo zajęły Zuzanna Zgubińska z SP w Raciążku za piosenkę "Opiewajże kujawiaczku" oraz Patrycja Smykowska z SP w Raciążku za piosenkę "Kukułeczka"


Wiktoria Kordobska z Aleksandrowa Kuj.

Patrycja Smykowska z Raciążka


Maciej Rutecki z SP w Raciążku w piosence "Trzy razy Kukułeczka"

W kategorii duety - dzieci starsze (8-9lat):

I miejsce dla Julii Wiśniewskiej i Julii Deruś z SP Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim za piosenkę pt. "Zasiali górale"

II miejsce dla Klaudii Centkowskiej i Bartosza Lasota z SP w Brudnowie za piosenkę "Maciej".


Julia Wiśniewska i Julia Deruś z Aleksandrowa Kujawskiego w piosence pt."Zasiali górale"

W kategorii zespoły:

I miejsce ex aequo zajęły Zbrachlińskie Wiolinki za piosenkę "Jestem ja dzieweczka" z SP w Zbrachlinie oraz

Zespół "Słonko" z SP w Niszczewach za "Góralską wiązankę".


Solistka Julia Szudzik ze Zbrachlińskich Wiolinek w piosence "Jestem ja dzieweczka"


Zbrachlińskie Wiolinki prezentacja umiejętności tanecznych


Zespół Słonko z SP w Niszczewach w "Góralskiej wiązance"

W czasie odczytywania werdyktu na bieżąco odbywało się wręczanie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom.


Przewodniący zaprasza uczestników, a członkowie jury wręczają dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom

Na zakończenie przewodniczący jury dokonał podsumowania przebiegu konkursu. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom, instruktorom, nauczycielom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci.

Następnie pani mgr Ewa Zabłocka wręczyła podziekowania i wraz z panią wicedyrektor Renatą Pietrusińską ogłosiła zakończenie festiwalu.

Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Zespołu Szkół w Raciążku.

Zdjęcia wykonała pani Elwira Mosielska-Serafin. Opracował, wykonał część zdjęć oraz edytował pan Jerzy Serafin (28.04.2012r).© wwj