IX Powiatowy Konkurs Piosenki LudowejIX Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej Raciążek 2014
 

30 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Raciążku odbył się IX Powiatowy Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej. Organizatorem jest Zespół Szkół w Raciążku przy wsparciu Urzędu Gminy w Raciążku. Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Na początku wszystkich przybyłych serdecznie powitali pan dyrektor Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka. Oficjalnie ogłoszono otwarcie festiwalu.

Pani Ewa jeszcze raz serdecznie powitała wszystkich uczestników i licznie przybyłych opiekunów, nauczycieli oraz rodziców. Poinformowała zebranych, że na konkurs przybyło ponad 75 dzieci z Brudnowa, Ciechocinka, Niszczew, Ostrowąsa, Raciążka, Służewa, Stawek oraz Zbrachlina. Następnie przedstawiła jury w składzie: przewodniczący pan Jerzy Serafin, członkowie: pani Beata Belter oraz pan Jerzy Sobierajski.


Wszystkich przybyłych powitali Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pan Zdzisław Pietrzak oraz pani Ewa Zabłocka

O godzinie 9:15 rozpoczęto przesłuchania.

Konkurs odbywał się w 2 kategoriach wiekowych. Młodsza kategoria 6 - 7 lat oraz dla dzieci starszych, kategoria 8 - 9 lat.

O 10:50 po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na obrady.

W tym czasie przybyli goście mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach i tańcach ludowych, zostali obdarowani słodkościami przygotowanymi przez nieocenione mamy naszych uczniów. Dzieci uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach plastycznych.


Zabawy taneczne - prowadzenie panie z klas I-III SP


Zabawy plastyczne - prowadzenie panie z klas I-III SP

O godzinie 12:00 pan Dyrektor powitał gości z Wołuszewa. Zespół "To i owo" wykonał kilka piosenek ludowych prezentując przy tym kujawskie stroje ludowe.


Zespół folklorystyczny "To i owo" z Wołuszewa wykonał kilka piosenek ludowych

Około godziny 12:20 przewodniczący jury mgr Jerzy Serafin odczytał werdyk jury. Gromkimi oklaskami przyjęto najlepszych wykonawców. Następnie przystąpiono do wręczania nagród i dyplomów.


Nagrodę wręcza Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska

W kategorii soliści - dzieci młodsze:

I miejsce zajęła Marianna Masłowska ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinku

II miejsce zajęła Katarzyna Stancelewska ze Szkoły Podstawowej w Raciążku

III miejsce zajęła Magdalena Marcińczyk ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinku

Wyróznienia otrzymały: Alicja Marczewska z Zespołu Szkół w Stawkach oraz Alicja Wozniak z Przedszkola w Raciążku.

W kategorii duety - dzieci młodsze:

I miejsce nie przyznano

II miejsce zajęli Bartosz Głowacki oraz Hubrert Wiśniewski z Zespołu Szkół w Brudnowie

III miejsce zajęli Kacper Ćwiklński oraz Dominik Pietrzak z Zespołu Szkół w Raciążku.

wyróżnienie dla Hanny Klejbach i Mateusza Paryś z Przedszkola w Raciążku

W kategorii zespoły:

I miejsce zajął zespół "Kubusie" z Przedszkola w Służewie

II miejsce zajął zespół "Hanyski" z Przedszkola Nr 1 w Ciechocinku

W kategorii soliści dzieci starsze:

I miejsce ex aequo zajęły: Paulina Serafin z klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej w Raciążku oraz Natalia Zaborowska ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinku

II miejsce zajęła Aurelia Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinku

III miejsce ex aequo zajęły Julia Prymaczuk ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie oraz Maja Chacińska z Zespołu Szkół w Stawkach.

Wyróżnienia przyznano dla: Otylii Szałek ze Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie oraz Roksany Balcerak z Zespołu Szkół w Stawkach.


I miejsce dla Natalii Zaborowskiej ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinku


I miejsce dla Pauliny Serafin z klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej w Raciążku

W kategorii duety - dzieci starsze (8-9 lat):

I miejsce zajęli Michalina Jędrzejewska i Zofia Pietrzykowska ze Szkoły Podstawowej w Ciechocinku

W kategorii zespoły - dzieci starsze:

I miejsce ex aequo zajęły dwa zespoły: "Ajeczki" ze Szkoły Podstawowej z Ciechocinka oraz Zespół folklorystyczny "Słonko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

II miejsce zajął zespół Zbrachlińskie Wiolinki ze Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie


I miejsce Zespół "Ajeczki" ze Szkoły Podstawowej z Ciechocinka


I miejsce Zespół folklorystyczny "Słonko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach.


I miejsce Zespół folklorystyczny "Słonko" ze Szkoły Podstawowej w Niszczewach.


II miejsce zespół Zbrachlińskie Wiolinki ze Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie


II miejsce zespół Zbrachlińskie Wiolinki ze Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie

W czasie odczytywania werdyktu na bieżąco odbywało się wręczanie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie przewodniczący jury dokonał podsumowania przebiegu konkursu. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim dzieciom za prezentacje, a rodzicom, instruktorom, nauczycielom i opiekunom za ogrom pracy włożony w przygotowanie dzieci.

Następnie pani mgr Ewa Zabłocka wręczyła podziekowania osobom przygotowującym i ogłosiła zakończenie festiwalu.

Każdy z uczestników z nagrodą i dyplomem oraz uśmiechem na twarzy opuścił mury Zespołu Szkół w Raciążku.

Zdjęcia wykonali panowie: Jakub Graczyk oraz Jerzy Serafin. Opracował oraz edytował pan Jerzy Serafin (3.05.2014r)© wwj