Uroczystości nadania imienia GimnazjumUroczystości nadania naszemu Publicznemu Gimnazjum imienia św. Jana Pawła II
 
Dyrekcja i cała społeczność szkolna

3 czerwca 2014 roku miały miejsce uroczystości nadania naszemu Publicznemu Gimnazjum imienia św. Jana Pawła II.

Oto plan uroczystości:

godzina 10.00 - Kościół - Msza święta w intencji uczniów i pracowników oświaty,

godzina 11.40 - GOK - akt nadania imienia, przemówienia,

godzina 12.15 - program artystyczny pt. "Tu es Petrus",

godzina 12.50 - przemarsz ulicami Raciążka i złożenie kwiatów przed obeliskiem kardynała Karola Wojtyły,

godzina 12.55 - poświęcenie płaskorzeźby i obrazu Jana Pawła II, polonez w wykonaniu uczniów klas szkoły podstawowej oraz pieśń "Barka" w wykonaniu chóru szkolnego,

godzina 13.00 - wpisy do kroniki szkolnej,

godzina 13.15 - obiad.

Uroczystości uświetniła Orkiestra OSP w Raciążku.

Serdeczne podziękowania należą się pani Mirosławie Sekuła za projekt oraz wykonanie dekoracji w Gok-u.

Piszą o nas w Internecie


Msza święta w intencji uczniów i pracowników oświaty odprawiona przez biskupa Wiesława Alojzego Meringa


Msza święta w intencji uczniów i pracowników oświaty odprawiona przez biskupa Wiesława Alojzego Meringa


GOK - Przewodniący Rady Gminy pan Piotr Zabłocki wręcza akt nadania imienia Publicznemu Gimnazjum


Starosta Powiatu pani Wioletta Wiśniewska oraz Przewodniczący Rady Powiatu pan Dariusz Wochna składają gratulacje na ręce Dyrektora Zespołu Szkół w Raciążku - pana Zdzisława Pietrzaka


Wystąpienie katechetki - pani Barbary Sienkiewicz


Program artystyczny pt. "Tu es Petrus" przygotowany przez panią Elżbietę Ceglewską oraz Elwirę i Jerzego Serafin


Program artystyczny pt. "Tu es Petrus" - duet wokalny Paula Raszka i Michał Małecki z klasy II PG


Program artystyczny pt. "Tu es Petrus" przygotowany przez panią Elżbietę Ceglewską oraz Elwirę i Jerzego Serafin


Program artystyczny pt. "Tu es Petrus" - zespół wokalny przygotowany przez panią Elwirę i pana Jerzego Serafin


Złożenie kwiatów przed obeliskiem kardynała Karola Wojtyły - przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Szudzik


Przemarsz ulicami miejscowości z towarzyszeniem Orkiestry OSP w Raciążku pod dyrekcją pana Lewandowskiego


Polonez w wykonaniu uczniów klas szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Beaty Iskry-Andrzejewskiej


Pieśń "Barka" w wykonaniu chóru szkolnego dyryguje pani Elwira Mosielska -Serafin


Poświęcenie płaskorzeźby i obrazu Jana Pawła II przez proboszcza Mariana Kuszyńskiego


Wpis do kroniki szkolnej Przewodniącego Rady Gminy pana Piotra Zabłockiego


Wpis do kroniki szkolnej pani doktor Genowefy Hewelt

Opracował pan Dyrektor Zdzisław Pietrzak. Zdjęcia pan Jakub Graczyk i uczennica Natalia Błasińska. Edytował pan Jerzy Serafin (06.06.2014r)© wwj