II Szkolna Olimpiada Wiedzy PatriotycznejII Szkolna Olimpiada Wiedzy Patriotycznej

Dnia 27.05.2008 r. w Zespole Szkół w Raciążku odbyła się Druga Szkolna Olimpiada Wiedzy Patriotycznej.

Inicjatorką i organizatorką konkursu była pani Grażyna Bojko.

Celem ogólnym konkursu było to, aby uczeń:

świadomie wykorzystywał w praktyce wiedzę o prawach i obowiązkach obywatela Polski;

Celami szczegółowymi konkursu było to, aby uczeń:

 • znał historię swojego regionu i umiał ją zaprezentować;
 • kultywował tradycje szkolne;
 • posiadał elementarną znajomość aktów prawnych: Konstytucja RP, Statut Szkoły;
 • znał historię swojej Ojczyzny - Polski;
 • świadomie wykorzystywał w praktyce wiedzę o prawach i obowiązkach obywatela;
 • znał dokładnie Hymn państwowy i historię jego powstania;
 • znał i szanował symbole narodowe;
 • uczestniczył w działaniach rozwoju i popularyzacji środowiska lokalnego;
 • rywalizował zgodnie z zasadą fair play.
 • W ubiegłym roku szkolnym olimpiada przebiegała pod hasłem: "Ostatecznie chodzi o to, żeby człowiek nie zgubił wymiaru ludzkiego życia" słowa Papieża Polaka - Jana Pawła II, w tym roku wzorem dla uczestników była postać Tadeusza Rejtana.

  W olimpiadzie uczestniczyło czworo uczniów, którzy napisali dobrze i bardzo dobrze sprawdzian po szóstej klasie oraz uzyskali wysoką średnią ocen.

  Uczniowie zmagali się z 14 zadaniami, za które mogli otrzymać maksymalnie 70 punktów. Musieli wykazać się następującymi umiejętnościami: umiejętność zaprezentowania swojej miejscowości, wiedza historyczna dotycząca Raciążka i Ojczyzny, przedstawić przyczyny rozbiorów w Polsce, przebieg powstań (listopadowego i styczniowego), okoliczności w jakich doszło do odzyskania niepodległości w Polsce po rozbiorach, obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły i Konstytucji RP.

  Honorowym gościem, który bacznym okiem obeserwował przebieg zmagań zawodników był pan dyrektor Zdzisław Pietrzak.

  Zawodników oceniało jury w składzie: pani polonistka Karolina Kotlarz oraz pani historyczka Renata Pietrusińska.

  Oczekując na ogłoszenie wyników publiczność miała możliwość obejrzenia występu tanecznego uczennic uczęszczających na zajęcia koła tanecznego prowadzonego przez panią Beatę Iskra.

  Po występie jury ogłosiło wyniki:

  Bartosz Rutecki zdobywca I miejsca

  Sylwia Wypij zdobywczyni II miejsca

  Paulina Barłowska zdobywczyni III miejsca

  Jakub Rewers zdobywca IV miejsca
  Pani Agnieszka Ceglewska obsługiwała sprzęt multimedialny.

  Pan Jerzy Serafin przygotował oprawę muzyczną i wykonał dyplomy.

  Opracowała pani Grażyna Bojko. Zdjęcia wykonali Daniel Michalski i Cezary Zakrzewski. Edytował Jerzy Serafin (27.05.2008)  © wwj