Rocznica Konstytucji Trzeciego Maja 2016Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja 2016
 
Panie: Renata Pietrusińska, Elżbieta Ceglewska oraz pan Jerzy Serafin

29 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły pan Zdzisław Pietrzak, który powitał wszystkich gości. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy, parafii oraz dyrektorzy jednostek podległych gminie. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy II PG pod kierunkiem pań Renaty Pietrusińskiej i Elżbiety Ceglewskiej oraz pana Jakuba Graczyka. Oprawę muzyczną przygotował pan Jerzy Serafin z zespołem wokalnym. W przygotowanie dekoracji zaangażowała się pani Karolina Sztuczka przy współudziale pani Aleksandry Miś oraz pani Katarzyny Stężewskiej. W obchody święta Konstytucji 3 Maja włączyli się wszyscy uczniowie przygotowując biało - czerwone emblematy (kotyliony, balony, chorągiewki, kwiaty oraz kokardy). Przedstawienie nagrodzono gromkimi brawami. Uroczystoœć zakończyło wspólnie wykonanie zdjęcia przed budynkiem szkoły.

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów Polski, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. W okresie międzywojennym była wielkim świętem państwowym. Po drugiej wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano jej obchodzenia.

Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się przywrócić ją jako święto państwowe - Dzień 3 Maja jest rocznicą uchwalenia pierwszej europejskiej konstytucji w 1791 roku.Dnia 3 maja 2016 roku przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli we Mszy Świętej, po której delegacja pracowników szkoły udała się pod pomnik, gdzie uroczyście złożono wiązankę kwiatów. Uroczystości przy pomniku uświetnił występ uczennic: Sary Lityńskiej, Natalii Nowak oraz Pauliny Serafin, które zaprezentowały wiersze i piosenki patriotyczne. 

Opracowali: pani Renata Pietrusińska i pan Jerzy Serafin. Zdjęcia wykonał pan Jakub Graczyk. Zdjęcie zbiorowe wykonała pani Teresa Neumann, a zdjęcia przy pomniku pani Elwira Mosielska-Serafin. Edytował pan Jerzy Serafin (29.04.2016r)© wwj