Dokument bez tytułu
Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych "Bezpieczne ferie ze strażakiem"

Panie: Marietta Helm i Elżbieta Partycka

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych "BEZPIECZNE FERIE ZE STRAŻAKIEM"

Uczniowie klas I - V naszej szkoły zaangażowali się przygotowanie prac dotyczących bezpiecznych ferii zimowych, które są współorganizowane ze Ochotniczą Strażą Pożarną w Raciążku.

Z prac można odczytać jak w oczach dziecka wyglądają bezpieczne ferie ze strażakiem.

Uczniowie w sposób graficzny m.in.:

- uświadomiliistniejące zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać w trakcie zabaw zimowych,

- podawali hasła z zasadami bezpieczeństwa;

- przewidywali zagrożenia i wyposażali w nawyk ich unikania;

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ PO FERIACH ZIMOWYCH.


Opracowała pani: Marietta Helm. Edytował JS (21.12.2020r)© js