KONKURSY WIEDZY POŻAROWEJ
 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PROFILAKTYKI PRZECIWPOŻAROWEJ

Panie magister Grażyna Bojko i Katarzyna Stężewska

W ramach miesiąca profilaktyki przeciwpożarowej 17 IV 2007 r. odbył się w naszej placówce II Szkolny Konkurs "Wiedzy Pożarniczej".

Celem konkursu jest popularyzowanie znajomości przepisów przeciwpożarowych na wypadek pożaru oraz wyłonienie najlepszych uczniów na V Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarowej i na XXX Ogólnopolski Turniej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Miesiąc profilaktyki przeciwpożarowej przebiegał w następujących etapach:

 • Na miesiąc przed konkursem odbyło się szkolenie przeciwpożarowe dla wszystkich uczniów przez przedstawicieli OSP z Raciążka, chętni otrzymali materiały potrzebne do poszerzenia wiedzy. Z każdej klasy wytypowano po trzech najlepszych uczniów do II Szkolnego Konkursu "Wiedzy Pożarowej"
 • W sumie 34 uczniów pisało test (17 IV 2007r.) obejmujący wiedzę na temat przepisów ochrony przeciwpożarowej: w tym ochrony lasów, historii straży pożarnej, udzielania pierwszej pomocy i znajomości sprzętu przeciwpożarowego.

 • Jury konkursu - w centrum - prezes OSP w Raciążku pan Jana Postrach


  Nad sprawnym i uczciwym przebiegiem konkursu czuwa pani mgr Grażyna Bojko

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW II SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY PRZECIWPOŻAROWE 17 IV 2007r.

  Szkoła Podstawowa:

  Klasy młodsze:

  I miejsce - Karolina Niedziałek z klasy III a

  II miejsce - Natalia Rutecka z klasy III a

  III miejsce - Mateusz Szczerbetkaz klasy III a

  Klasy IV- VI

  I miejsce - Igor Skowronek klasa VI

  II miejsce - Agnieszka Lewandowska klasa VI

  III miejsce - Sylwia Wypij klasa V

  Gimnazjum

  I miejsce - Patrycja Andrzejczak

  II miejsce - Anna Trzeciak

  III miejsce - Ewelina Sobocińska

  Szczegółowe zestawienie wyników popatrz tutaj

  Uczniowie Gimnazjum z Nieszawy oraz Zespołu Szkół z Raciążka w dniu 23 IV 2007r. rywalizowali o miejsce finałowe do XXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" Świecie 2007. Zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół z Raciążka. Jury w składzie: prezes OSP w Raciążku pan Jan Postrach, sekretarz oddziału powiatowego ZSORP pan Edward Graczyk, pan Jerzy Zabłocki (strażak), pan Stanisław Kostecki (strażak), pani Beata Belter (nauczyciel), pani Grażyna Bojko(nauczyciel) oraz pani Katarzyna Stężewskiej (nauczyciel) - postanowiło, że dwie ucznnice będą reprezentować nasz powiat na XXX Ogólnopolskim Turnieju dnia 9 V 2007r: ze Szkoły Podstawowej będzie to Agnieszka Lewandowska, a z Gimnazjum - Patrycja Andrzejczak.

  W poniedziałek 7 V 2007 r. odbędzie się próbna ewakuacja uczniów ze szkoły oraz nastąpi podsumowanie miesiąca profilaktyki przeciwpożarowej oraz wręczenie nagród. Wręczenia dokonają przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Raciążka, Zawodowej Straży Pożarnej z Ciechocinka oraz wójt gminy Raciążek - pani Wiesława Sławińska.

  Organizatorki konkursu: Grażyna Bojko i Katarzyna Stężewska zauważyły, że zainteresowanie wiedzą pożarniczą wśród uczniów wzrasta. Główny cel - jakim było przybliżenie wiedzy z zakresu pożarnictwa został osiągnięty.

  Wszyscy mamy nadzieję, iż w przyszłości zdobyta wiedza zaprocentuje i spowoduje zmniejszenie zachowań sprzyjających powstawaniu pożarów na terenie gminy Raciążek i nie tylko.

  ZESTAWIENIE WYNIKÓW V POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY POŻAROWEJ
  "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" 23 IV 2007r.

  Szkoła Podstawowa:

  1. Adam Berger 26 pkt.

  2. Agnieszka Lewandowska 24 pkt.

  3. Sylwia Wypij 18 pkt.

  4. Igor Skowronek 16 pkt.

  Gimnazjum:

  1. Ewelina Sobocińska z Raciążka 26 pkt.

  2. Patrycja Andrzejczak z Raciążka 24 pkt.

  3. Agnieszka Lewandowska z Nieszawy 21 pkt.

  4. Anna Trzeciak z Raciążka 20 pkt.

  5. Małgorzata Marczuk z Nieszawy 15 pkt.

   


  Uczestnicy konkursu dwoją się i troją, aby wypaść jak najlepiej


  Prezes OSP w Raciążku pan Jana Postrach odczytuje wyniki konkursu

  Opracowała: Grażyna Bojko Edytował: Jerzy Serafin (27.04.2007)  © wwj