KonkursKonkurs na najlepszy plakat elektroniczny o tematyce chemicznej 2017
 
pani Magdalena Jankowska

 

Chemicznym Okiem 2016/17

 

W drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 w klasie III PG został ogłoszony przez panią Magdalenę Jankowską, nauczyciela chemii, konkurs chemiczny organizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Sekcję Studencką Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Hybryda".

W konkursie wzięła udział uczennica Sara Lityńska przygotowując pod kierunkiem pani Magdaleny Jankowskiej PLAKAT O TEMATYCE CHEMICZNEJ zapisany w postaci elektronicznej (plik graficzny png, jpg lub tif).

Sara przygotowała plakat pt. Okiem Marii Skłodowskiej-Curie nawiązujący do jej pracy, kariery naukowej, dokonań w dziedzinie chemii i fizyki, dwukrotnych wyróżnień Nagrodą Nobla, odkryć polonu i radu i ich późniejszych zastosowań. Pracę Sary w formie oryginalnej-papierowej można oglądać w sali nr 15 naszej szkoły na gazetce chemicznej i w tym artykule.


Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Tematyka zgłaszanej pracy była dowolna, natomiast jej przekaz musiał odzwierciedlać chemiczny punkt widzenia. Wartość merytoryczna oraz oprawa graficzna będą stanowiły główne kryteria oceny pracy.

Pracę należało przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu do 31 marca 2017 włącznie.

W Konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach: gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

a. Pierwsze miejsca w obydwu kategoriach wybierze Komisja Konkursowa złożona z pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawicieli sponsorów.

b. W obydwu kategoriach przyznane będą ponadto nagrody publiczności, których laureaci zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego w serwisie Facebook. Nagrodzone zostaną prace, które zbiorą największą liczbę głosów ("Lubię to!"). Głosowanie będzie trwało od 10 do 30 kwietnia 2017 włącznie.

JEŻELI JESZCZE NIE ZAGŁOSOWALIŚCIE - NIE ZWLEKAJCIE! PRACĘ SARY ZNAJDZIECIE POD TYM LINKIEM:

kliknij tutaj.

https://www.facebook.com/Chemicznymokiem/photos/a.395038827546037.1073741829.309901069393147 /395040367545883/?type=3&theater

KLIKAMY "Lubię to"!

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE GŁOSY!

Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyskami przenośnymi ufundowanymi przez firmę CERKO Sp. z o. o. - sp. k. oraz tabletami ufundowanymi przez firmę Tech-Lab.pl. Ponadto autorzy otrzymają dyplomy. Na wniosek Komisji możliwe jest przyznanie wyróżnień.

TRZYMAMY KCIUKI!

 

Opracowała pani Magdalena Jankowska. Stronę edytował pan Jerzy Serafin (19.04.2017r.)© wwj