Cykl spotkań z książką Dorośli - DzieciomCykl spotkań z książką pt. "Od kołysanki do czytanki"
 
Pod patronatem pani Wójt Gminy Raciążek Wiesławy Słowińskiej

Dnia 21 grudnia 2012 roku w naszej szkole kontynuowano cykl spotkań z książką pt. "Od kołysanki do czytanki". Pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pan Zdzisław Pietrzak. Akcja została zapoczątkowana w październiku 2012 roku. W listopadzie odbyło się głośne czytanie uczniów Szkoły Podstawowej od klas drugich do szóstych. Kolejnym etapem cyklu było dzisiejsze spotkanie pt. "Dorośli czytają Dzieciom". Celem jest dbałość o piękno języka ojczystego i mowy polskiej, zachęcenie dzieci do pięknego i głośnego czytania oraz obcowania z książką. Powinno to pokazać dzieciom alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - odciągnąć je od komputera i Internetu oraz zainteresować słowem pisanym.

Dzisiejsze spotkania opłatkowe w naszej Szkole Podstawowej zostały oprawione przepięknym czytaniem zaproszonych gości i pracowników. Klasie VI b zaprezentowała się Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska, w klasie VI a ksiądz proboszcz Marian Kuszyński, uczniom Va Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Halina Kołtuńska, młodzieży z V b radna pani Irmina Sporna, klasie IV czytał pan Jerzy Sobierajski, dzieciom w klasie III prezentował się Dyrektor Zespołu Szkół pan Zdzisław Pietrzak, uczniom IIa czytała pani Wiesława Polanowska, a II b Dyrektor SPZLO w Raciążku pan Wojciech Marjański. Pierwszoklasistom literaturę dziecięcą przybliżyła Przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Szudzik. Wszyscy uczniowie byli zachwyceni pięknym czytaniem Dorośli-Dzieciom. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła pani Wójt Gminy Raciążek Wiesława Słowińska.


Klasie Va w roli pana Andersena zaprezentowała się Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Halina Kołtuńska


Klasie VI b zaprezentowała się Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska


Klasie VI b zaprezentowała się Wójt Gminy Raciążek pani Wiesława Słowińska


Klasie III prezentował się Dyrektor Zespołu Szkół pan Zdzisław Pietrzak


Klasie IV czytał pan Jerzy Sobierajski


Klasie V b zaprezentowała się nauczycielka oraz radna pani Irmina Sporna


Klasie VI a czytał ksiądz proboszcz Marian Kuszyński


Klasie VI a czytał ksiądz proboszcz Marian Kuszyński


Klasie II b czytał Dyrektor SPZLO w Raciążku pan Wojciech Marjański


Pierwszoklasistom literaturę dziecięcą przybliżyła Przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Szudzik


Klasie IIa czytała pani Wiesława Polanowska

Opracowała i zdjęcia wykonała pani Elwira Mosielska-Serafin. Edytował pan Jerzy Serafin (21.12.2012r.)© wwj