100-lecie Odzyskania NiepodległościSymboliczne sadzenie drzewka 2018
 
Pani Jadwiga Olejniczak i Natalia Kaczmarek - Marjańska

 

Nasza szkoła podejmuje różnorodne działania mające na celu uczczenie Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W dniu 4 października 2018r.na terenie szkoły odbyło się symboliczne sadzenie drzewka. Przewodnikiem naszej akcji jest Pan Dyrektor Zdzisław Pietrzak, w której uczestniczyli uczniowie klasy I z wychowawczynią Panią Zofią Reniecką oraz uczeń klasy Va Dawid K., Paweł W. i Julian O. z klasy VI i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon K. Takie działanie symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości, jednoczy uczniów, przypomina im o ważnym wydarzeniu.Opracowały panie: Jadwiga Olejniczak i Natalia Kaczmarek - Marjańska. Stronę edytował pan Jerzy Serafin (5.10.2018r)© wwj