Dzień Życzliwości i DobroczynnościDzień Życzliwości i Dobroczynności.
 
Panie: Agnieszka Chyb, Renata Pietrusińska oraz Ewa Zabłocka

 

27 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Życzliwości i Dobroczynności w nawiązaniu do obchodzonego w tym miesiącu Międzynarodowego Dnia Życzliwości. Celem organizacji takiego dnia w szkole było kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie ich do czynienia dobra. Kolorem przewodnim tego dnia w szkole był ciepły, niezwykle energetyczny, kolor żółty. Jakże pięknie i świetliście wyglądały dzieci, młodzież, a także grono pedagogiczne w barwach słońca, podkreślając znaczenie pozytywnych emocji. Inaczej niż zwykle wyglądały też korytarze szkolne. Jeden z nich przeistoczył się w Aleję Życzliwości, w której zawisły wymowne sentencje o życzliwości, serdeczności i pomocy innym. Pojawiło się też "drzewko życzliwości", gdzie uczniowie wpisywali słowa pełne uśmiechu i przyjaźni. Podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych odbywał się także plebiscyt na "najbardziej życzliwą osobę w szkole".

Ten niezwykle zacny tytuł uzyskali Weronika Narkowicz z klasy IV a i Eryk Głowacki z klasy II gimnazjum. Na lekcjach wychowawczych toczyły się twórcze dyskusje na temat systemu wartości oraz kultury dawania. Tworzono mapy mentalne, dekalogi życzliwości, przepisy na "ciasto pełne dobroci".

Największą atrakcją dnia była jednak loteriada oraz punkt "słodkiej pomocy", z których dochód w całości przeznaczony będzie dla zakup darów do szlachetnej paczki.

Dzień Życzliwości i Dobroczynności zainspirował nas do zmian w swoim życiu, by codziennie stawać się coraz lepszym, szlachetniejszym, by wznosić się na coraz wyższe poziomy "dobra".

Nad organizacją tego niezwykłego wydarzenia czuwały panie: Agnieszka Chyb, Renata Pietrusińska oraz Ewa Zabłocka. Swojej pomocy udzieliło Szkolne Koło PCK.

 

Opracowała pani Ewa Zabłocka. Zdjęcia wykonała pani Agnieszka Chyb. Edytował pan Jerzy Serafin (28.11.2017r)© wwj