Debata oświatowaDebata oświatowa "Dlaczego warto się uczyć?" Aleksandrów Kujawski 2015
 
Panie Teresa Neumann i Ewelina Piotrowska

 

25 maja 2015 roku panie Teresa Neumann i Ewelina Piotrowska oraz uczennica Zuzanna Zgubińska z klasy VI wzięły udział w debacie oświatowej "Dlaczego warto się uczyć?" dla szkół podstawowych z powiatu aleksandrowskiego.

Debatę zaszczycili swoją obecnością: pani Domicela Kopaczewska poseł na Sejm RP, pan Ryszard Borowski wójt Gminy Koneck, pan Artur Nenczak wójt Gminy Zakrzewo, pan Andrzej Olszewski wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, pan Ryszard Stępkowski wójt Gminy Bšdkowo i pan Jerzy Erwiński zastępca Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego.

W grupach panelowych składających się z przedstawicieli: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i organów prowadzących dyskutowano wokół tematu przewodniego Dlaczego warto się uczyć?

Wypracowano następujące wnioski:

1. Wszyscy uczestnicy podkreœlili znaczenie:

 • edukacji dla dobrego startu absolwentów szkół w życie społeczne i zawodowe,
 • osobowości i kompetencji nauczyciela w budowaniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się i osiąganiu celów edukacyjnych,
 • współpracy podmiotów edukacji oraz œrodowiska lokalnego,
 • nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz dobrych warunków lokalowych szkoły.
 • 2. Uczyć tego samego, ale nie tak samo, czyli postulat nowoczesnej dydaktyki w zakresie doboru odpowiednich metod i form nauczania zgłosili uczniowie i dyrektorzy szkół.

  3. Dyrektorzy szkół zwrócili uwagę na funkcjonowanie i efektywne wykorzystanie diagnoz i badań ukierunkowanych na rozwój ucznia.


   

  Opracowała, zdjęcia wykonała pani Teresa Neumann. Edytował pan Jerzy Serafin (3.06.2015r)  © wwj