II Powiatowy Konkurs WiedzyII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii oraz Nowej Zelandii - Raciążek 2013
 
pan Jerzy Serafin oraz pani Agnieszka Karpowicz - Kalota i pan Jakub Graczyk

17 maja 2013 roku już po raz drugi w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Australii oraz Nowej Zelandii.

Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z Ciechocinka, z Nieszawy, ze Stawek oraz z Raciążka.

O godzinie 9:00 przybyłych uczestników i gości przywitała wicedyrektor Zespołu Szkół w Raciążku pani Renata Pietrusińska oraz nauczyciel pan Jerzy Serafin. Pani Dyrektor oficjalnie ogłosił rozpoczęcie konkursu. Po omówieniu i zakodowaniu testów uczestnicy przystąpili do zmagań konkursowych. Na początku rozpoznawali zdjęcia, następnie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru i na koniec udzielali odpowiedzi na pytania otwarte. Można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. Pytania do testu opracowali nauczyciele: pani Agnieszka Karpowicz-Kalota z Ciechocinka oraz pan: Jerzy Serafin z Raciążka.

Po niecałej godzinie uczestnicy zakończyli test i udali się na słodki poczęstunek do szkolnej świetlicy. Jury w składzie: pani Kamila Żurawska ze Stawek, pani Agnieszka Karpowicz - Kalota oraz pan Jerzy Serafin z Raciążka przystąpili do sprawdzania zakodowanych prac konkursowych. Każdy test sprawdzano 2 razy. Jury opracowało wyniki. Uczniowie zostali poproszeni o rozkodowanie prac. Do ostatniej chwili nikt nie wiedział, kto wygrał. O godzinie 11:10 Dyrektor Szkoły pan Zdzisław Pietrzak wraz z jury ogłosił wyniki. Uczniowie otrzymali dyplomy i cenne nagrody książkowe - słowniki z CD, audiobooki oraz readersy.

Oto rezultaty:

I miejsce zajął Maciej Andryszewski z Ciechocinka 37,5/50 punktów

II miejsce zajęła Joanna Mańkowska z Raciążka 35/50 punktów

III miejsce zajął Filip Andrzejczak z Raciążka 34/50 punktów

IV miejsce zajęła Magdalena Andryszewska ze Stawek 33,5/50 punktów

V miejsce zajęły ex aequo Laura Gazda ze Stawek oraz Aleksandra Szudzik z Raciążka 33/50 punktów

VI miejsce zajęła Martyna Kudlińska z Raciążka 31,5/50 punktów

Pozostali otrzymali dyplomy i drobne nagrody książkowe

Jak co roku decydowały punkty, a nawet połówki punktów.

Po ogłoszeniu wyników uczniowie sprawdzili swoje prace osobiście. Następnie z uśmiechami na twarzach udali się do swoich szkół.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu pani Kamili Żurawskiej ze Stawek (za pomoc w sprawdzaniu prac), pani Annie Bobrawskiej oraz pani Monice Barłowskiej za obsługę i poczęstunek gości oraz pani Aleksandrze Miś za opiekę w świetlicy.

Za sponsoring serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Raciążku.


Uczestników przywitali wicedyrektor Zespołu Szkół pani Renata Pietrusińska oraz pan Jerzy Serafin


Dyrektor Szkoły pan Zdzisław Pietrzak wraz z jury ogłosił wyniki


Laureaci ze Stawek wraz z nauczycielem panią Kamilą Żurawską


Drużyna z Ciechocinka z nauczycielem panią Agnieszką Karpowicz - Kalota


Nasza drużyna z Raciążka z nauczycielem panem Jerzym Serafinem

Zdjęcia wykonała uczennica Martyna Kudlińska, pani Agnieszka i pan Jerzy. Opracował i stronę edytował pan Jerzy Serafin (17.05.2013r)© wwj