Dokument bez tytułu
II miejsce w ogólnopolskim konkursie "Pokażcie nam swoją małą Alma Mater - 9 edycja"

Pani Renata Pietrusińska

W listopadzie 2019 roku uczniowie klasy VIIa wraz z wychowawcą panią Renatą Pietrusińską przystąpili do ogólnopolskiego konkursu "Pokażcie nam swoją małą Alma Mater 9 edycja". Konkurs organizowany jest przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom z siedzibą w Warszawie. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu albumu prezentującego szkołę i jej historię. Uczniowie podzieleni na zespoły tematyczne gromadzili informacje o szkole i jej patronie, przeprowadzili wywiady z absolwentami i byłymi pracownikami, odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i dyrektorów szkoły. Ważnym etapem pracy zespołów uczniowskich było również zgromadzenie wiadomości na temat osiągnięć naszej Alma Mater w dziedzinie sportu, konkursów przedmiotowych, imprez środowiskowych. Sukcesy zostały udokumentowane na fotografiach, wykonanych między innymi przez uczestników konkursu.

Wysiłek młodzieży został doceniony- uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce, a nagrodą jest dofinansowanie 40% do programu realizowanego podczas 5 dniowego pobytu w Ośrodku Ostoya Roztocze w Kawęczynku na Roztoczu.

Program tej pięknej wycieczki przewiduje między innymi zwiedzanie Szczebrzeszyna, Zamościa, Zwierzyńca, przemarsz wąwozami lessowymi, gry terenowe , ognisko. Liczymy na to, że uda się wyjazd zrealizować, a po wycieczce zachęcić innych uczniów naszej szkoły do udziału w podobnych przedsięwzięciach.

 

Opracowała pani Renata Pietrusińska. Edytował JS (28.11.2019r)© js