Dokument bez tytułu
Konkurs plastyczny pt. "Jesień w kolorze złocistym"

Pani Aleksandra Miś

W dniu 9 października 2019r. odbył się zorganizowany przez świetlicę szkolną konkurs plastyczny pt. "Jesień w kolorze złocistym". Do udziału w nim zaprosiliśmy uczniów z klas I-III naszej szkoły.

Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, w której głównym tematem była jesień w dowolnym formacie, wykonanej wybraną przez uczniów techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów przyrodniczych.

Głównym celem konkursu było zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwiania im osiągnięcia sukcesu.


W konkursie wzięło udział 28 uczniów. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej prac.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Aleksandra Rewers z kl. II

II miejsce - Oliwia Liszkowska z kl. II

III miejsce - Bartek Możdżeń z kl. II

Wyróżnienia otrzymali:

Martyna Andrzejewska z kl. I

Róża Centkowska z kl. II

Nadia Florczyk z kl. II

Maria Kosik z kl. II

Maja Boruszka z kl. III

Sandra Sobczak z kl. III

Laureaci konkursu otrzymają upominki rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Wyróżnione prace można obejrzeć w galerii prac dziecięcych "Świat Dziecka" w świetlicy szkolnej.Opracowała i zdjęcia wykonała pani Aleksandra Miś. Edytował JS (11.10.2019r)© js