Konferencja pedagogicznaKonferencja pedagogiczna pt."Moja Szkoła"
 
Dyrekcja, nauczyciele oraz goście

 

18 marca 2015 roku w naszej szkole miała miejsce Konferencja Pedagogiczna pt. "Moja Szkoła".


Konferencję poprowadziła pani Agnieszka Chyb.

Na początku przybyli na konferencję mieli możliwość obejrzenia występów tanecznych.Pokazy taneczne przedstawili członkowie szkolnego teatrzyku "Żaczek" pod kierownictwem pani Ewy Zabłockiej.

Następnie wszyscy udali się do małej sali gimnastycznej na cykl wykładów. Pani Agnieszka Chyb powitała przybyłych i przedstawiła cele konferencji:

 • upowszechnianie wiedzy pedagogicznej w zakresie form i metod pracy z uczniami klas młodszych,
 • zapoznanie się z potrzebami uczniów i ich rodziców w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy uczestnikami procesów edukacyjnych,
 • włączanie rodziców w proces nauczania i kształcenia poprzez wsłuchiwanie się w ich głos w trakcie dyskusji i rozmów,
 • prezentacja Szkoły Podstawowej imienia KEN w Raciążku.

 • Jako pierwszy wystąpił pan Zdzisław Pietrzak - Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku, który powitał zebranych i wygłosił prelekcję na temat "Bezpieczny uczeń w nowoczesnej szkole".


  Jako druga wystąpiła pani Maria Machłaj - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim z wykładem zatytułowanym "Praca z dzieckiem z dysfunkcjami w wieku wczesnoszkolnym".


  Na zakończenie pierwszej części konferencji zebrani obejrzeli film pt. "Z życia szkoły", który przygotowali państwo Elwira i Jerzy Serafin.


  Po projekcji filmu miłych gości zaproszono na występ taneczny mażoretek przygotowanych przez panią Beatę Iskrę- Andrzejewską.

  Po występie zebrani mieli możliwość uczestniczenia w kiermaszu książek pedagogicznych zorganizowanym przez panią Elwirę Mosielską-Serafin, a po nim zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz ciepłe napoje.


  Drugą część konferencji rozpoczął wykład pana Jakuba Graczyka pt. "Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauce języka angielskiego".


  Przybyli wysłuchali wykładu połączonego z prezentacją pani Edyty Kochanowskiej pt. "Dziecko nadpobudliwe w klasie".


  Następnie wystąpiła pani Aleksandra Miś z prelekcją pt. "Świetlica szkolna miejscem nauki i zabawy".


  Zgromadzeni wysłuchali wykładu pani Ewy Zabłockiej pt. "Dziecko z trudnościami w mowie".


  Na zakończenie swój referat wygłosiła pani Ewelina Piotrowska pt. "Szkoła w oczach dziecka".

   

  Zdjęcia wykonał pan Jakub Graczyk. Stronę opracował i edytował pan Jerzy Serafin (18.03.2015r)  © wwj