Dokument bez tytułu
Ogólnopolski Konkurs Historyczny "KRĄG".

Pani: Renata Pietrusińska

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "KRĄG". W tegorocznej edycji młodzież wzięła udział w dwóch kategoriach konkursowych - prac indywidualnych i teście konkursowym. Pięcioro uczniów przystąpiło do konkursu w dniu 5 grudnia 2019 roku rozwiązując test pt. "Polska od czasów wczesnopiastowskich do końca Dynastii Jagiellonów", w którym musieli wykazać się wiedzą nie tylko z historii Polski, ale także znajomością historii swojego regionu. Dwoje uczniów przygotowało albumy pt. "Pomniki - historia ludzi, miejsc i wydarzeń", w których udokumentowali najciekawsze miejsca naszej "małej Ojczyzny".

W dniu 18 lutego 2020 roku poznaliśmy wyniki konkursu. Dwoje uczniów klasy VIb - Alicja Woźniak i Tymon Krajewski uzyskali bardzo dobry wynik, a Stanisław Kaczorowski (VIa) i Hubert Osiński (VIb) otrzymali wyróżnienia. Za wykonany album wynik bardzo dobry uzyskał Filip Stocki, a wyróżnienie Natasza Wawrzonkowska - oboje z klasy VIb.

Uczniów do konkursu przygotowywała pani Renata Pietrusińska.
Opracowała pani Renata Pietrusinska, zdjęcia wykonali pani Renata Pietrusinska i pan Jakub Graczyk. Edytował JS (19.02.2020r)© js