WIZYTA PANA KURATORAWizyta Pana Kuratora Oświaty w naszej szkole 2016
 
pani Renata Pietrusińska oraz pan Jerzy Serafin

22 września 2016 roku niezapowiedzinaną wizytę w naszej szkole złożył Kurator Oświaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Marek Gralik. Towarzyszyła mu Wójt naszej gminy - pani Wiesława Słowińska. Pan Kurator odwiedził kilka klasopracowni w Zespole Szkół w Raciążku. Rozmawiał z nauczycielami i uczniami. Gościł w klasie nr 16 - podziwiał nasze szkolne muzeum oraz pamiątkową tablicę. Odwiedził również klasopracownię polonistyczną, pracownię komputerową, salę edukacji wczesnoszkolnej, gabinet pana dyrektora, klasopracownię językową oraz dużą salę gimnastyczną. Po szkole zacnego gościa oprowadzali: pani Renata Pietrusińska oraz pan Jerzy Serafin.
Opracował: pan Jerzy Serafin. Zdjęcia wykonali pani Izabela Ćwiklińska oraz pan Jakub Graczyk. Stronę edytował pan Jerzy Serafin (26.09.2016r)© wwj