Dokument bez tytułu
Spotkanie z panem leśniczym - "Pomóżmy zwierzętom leśnym i ptakom przetrwać zimę".

Pani Aleksandra Miś

"Uczymy miłości do przyrody

uczymy spostrzegać jej piękno

cieszyć się nim, podziwiać je

i przestrzegamy dzieci

by tego piękna nie niszczyły".

H. Zdzitowiecka

W dniu 16 stycznia 2020r z inicjatywy Pani Aleksandry Miś do naszej szkoły przybył Pan leśniczy Grzegorz Kurczewski. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśniczego, zachęcenie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym oraz uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Gość opowiedział o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówił o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających, przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (między innymi zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Pan leśniczy zainteresował dzieci swoimi opowieściami wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty, naturalne okazy. Dużą radość sprawiła dzieciom, gra na trąbce- sygnałówce, co okazało się nie takim łatwym zadaniem. Na koniec spotkania dzieci, miały możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasz gość na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiedział.

Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach, lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimy.

Wszyscy gorąco podziękowaliśmy Panu leśniczemu za tak ciekawe spotkanie, Pan leśniczy otrzymał dyplom i drobny upominek.

Serdecznie dziękujemy Panu leśniczemu za spotkanie, które było bardzo ciekawą lekcją przyrody i z niecierpliwością czekamy na kolejne.
Opracowała i zdjęcia wykonała pani Aleksandra Miś. Edytował JS (20.01.2020r)© js