Dokument bez tytułu
Majowe święta Polaków

Panie: Elżbieta Ceglewska i Renata Pietrusińska. Konsultacje muzyczne i graficzne pan Jerzy Serafin

Pierwsze trzy dni maja to dla Polaków święta.

1 maja obchodzimy Święto Pracy, dzień w którym solidaryzują się robotnicy na całym świecie. Na ziemiach polskich po raz pierwszy obchodzono to święto w roku 1890. Polacy organizowali demonstracje, pochody, dochodziło niejednokrotnie do starć z wojskami rosyjskimi, a w okresie międzywojennym zgromadzenia robotnicze rozpędzała policja i nacjonalistyczne bojówki. Po II wojnie światowej (od roku 1950) Święto Pracy stało się najważniejszym świętem państwowym. W tym dniu organizowano pochody pierwszomajowe, czyny społeczne. Współcześnie 1 maja organizowane są min. pikniki, kiermasze, konferencje, dyskusje plenerowe, koncerty.


2 maja to Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowione zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Ustanawiając to święto nawiązano do wydarzenia historycznego z czasów II wojny światowej. Otóż 2 maja 1945 roku, w czasie bitwy o Berlin, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa. Był to znak triumfu polskiego wojska. Flaga Polski swoje barwy wywodzi z herbu naszego kraju - białego orła na czerwonym tle. Kolor biały jest na górze (Biały orzeł jest na górze), a kolor czerwony na dole (jest to kolor czerwonego tła tarczy).


3 maja to Święto Konstytucji Majowej. Ta Ustawa Rządowa została uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku. Była drugim na świecie, a pierwszym w Europie dokumentem, który określał ustrój państwa , prawa i obowiązki jego obywateli. Konstytucja majowa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła w znacznym stopniu demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie). Wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz zapewniała chłopom ochronę państwa, łagodząc w ten sposób nadużycia pańszczyzny. Konstytucja znosiła również zasadę liberum veto. Zdecydowany sprzeciw polskich magnatów doprowadził do obalenia konstytucji już w roku 1792., natomiast po II rozbiorze Polski (1793) oficjalnie przestała być obowiązującym aktem prawnym.


Od czasów odzyskania niepodległości w 1918 roku Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe. W okresie II wojny światowej i okupacji niemiecko-sowieckiej zostało zdelegalizowane, a po wojnie w 1951 władze komunistyczne ostatecznie święto to zniosły. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 roku Święto Konstytucji 3 maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Pamiętajmy, że 3 maja to również święto kościelne - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń historycznych - obrony Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1655 i ślubów króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w roku 1656, kiedy cały kraj powierzył opiece Matki Bożej. Święto zostało ustanowione po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. W 1920 roku zatwierdził je dla kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Oficjalnie obchodzone jest od roku 1923.

Ten rok jest dla nas szczególny. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, zamknięciem szkół, nie możemy świętować tradycyjnie (np. akademie, apele, msze za ojczyznę z udziałem nauczycieli i uczniów, składanie kwiatów pod pomnikami). Warto jednak pamiętać, że w każdym domu można wywiesić flagę, obejrzeć film historyczny nawiązujący do ważnych momentów historii Polski, wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych.

Muzyczne życzenia od Alicji Woźniak na Majowe święta. kliknij tutaj

Opracowała pani Renata Pietrusinska. Edytował JS (1.05.2020r)© js