I Powiatowy Konkurs MatematycznyI Powiatowy Konkurs Matematyczny Raciążek 2006
 

Z inicjatywy pani mgr Grażyny Bojko w naszej szkole 5 grudnia odbył się I Powiatowy Konkurs Matematyczny Raciążek 2006. Odbywał się on pod patronatem wójta Gminy Raciążek Wiesławy Słowińskiej oraz Wicestarosty Aleksandrowskiego Andrzeja Cieśli. Konkurs zorganizowano z myślą, że przyczyni się on do efektywniejszego kształcenia, poszerzania wiedzy z zakresu matematyki wśród uczniów oraz umiejętnego radzenia sobie ze stresem.
Do konkursu przystąpiło 22 uczniów z 10 szkół.


Uczestnicy konkursu - uczniowie 10 szkół podstawowych, opiekunowie oraz zaproszeni goście

Najlepszym uczestnikiem okazał się Piotr Wawrzyniak z Siniarzewa uzyskując I lokatę,
II miejsce zajął Filip Białkowski z Raciążka
ex aequo dwa III miejsca - Małgorzata Lipińska z Aleksandrowa oraz Anetta Suchara z Brudnowa.

Dokładne wyniki zostały zamieszczone w tabeli poniżej tekstu. Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom - opiekunom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów na polu wiedzy matematycznej.

Uczestnicy i wyniki I Powiatowego Konkursu Matematycznego
Lp.Nazwa szkoły podstwowejImię i nazwisko uczniaMiejsce ilość punktówImię i nazwisko Opiekuna
1.Publiczna Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego1.Domnika Stefanowska 2. Małgorzata Lipińska7p
11p- III
Urszula Leszczyńska
2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie1. Michał Maciejewski
2. Maciej Krychowiak
10p- wyr
-
Izabela Wojasińska
3.Publiczna Szkoła w Wołuszewie1. Marcinowicz Joanna
2. Tomasz Wojtan
-Anna Lewandowska
4.Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawkach1. Klaudia Strzelecka
2. Jakub Nowak
6p
5p
Urszula Ziemnicka
5.Zespół Szkół w Zbrachlinie1. Patrycja Kortych
2. Paulina Pieczkowska

7p
Anna Rolirad
6.Szkoła Podstawowa w Nieszawie1. Mierzwicki Krzysztof
2. Anna Broczkowska

2p
Teresa Bojańczyk
7.Zespół Szkół w Brudnowie1. Anetta Suchara
2. Justyna Buller
11p- III
7p
Halina Suchara
8.Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Sierzchowie
1. Aleksandra Pawłowska 2. Dawid Szczupakowski
2p
Anna Brożek - Pyszyńska
9.Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Wł. Łokietka w Siniarzewie
1. Piotr Wawrzyniak
2. Dawid Zwierzykowski
23p - I
7p
Renata Jóźwiak
10.Szkoła Podstawowa w Raciążku1. Filip Białkowski
2. Igor Skowronek
12 p - II
7p
Grażyna Bojko
11.Szkoła Podstawowa w Raciążku1. Adriana Stężewska
2. Piotr Stężewski
6p
6p
Grażyna Bojko

Do prac nad organizacją konkursu przyłączyli się pan Dyrektor Zdzisław Pietrzak oraz nauczyciele: Renata Pietrusińska, Jerzy Serafin oraz Katarzyna Stężewska. Za współpracę dziękujemy również wszystkim innym nauczycielom, którzy ofiarowali swą pomoc w dniu konkursu.


Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez klasę VI pani Katarzyny Stężewskiej


Pan Dyrektor Zdzisław Pietrzak, Wójt Gminy Raciążek Wiesława Słowińska, Wicestarosta Aleksandrowski Andrzej Cieśla oraz członkowie Jury

 

Opracowali: Grażyna Bojko i Jerzy Serafin. Stronę edytował: Jerzy Serafin (08.12.2006)© wwj