Dokument bez tytułu
Dzień Komisji Edukacji Narodowej. "Pasowanie na ucznia".

Pani Ewa Zabłocka

W piątek 11 października 2019r. odbyła się uroczystość ślubowania, a następnie pasowania na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku. Na tę niezwykłą uroczystość przybyli zacni goście: przewodniczący Rady Gminy pan Mariusz Zakrzewski, Wójt Gminy pani Wiesława Słowińska, dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych, przewodnicząca Rady Rodziców pani Aleksandra Królikowska, ksiądz Proboszcz Marian Kuszyński, dyrektor, nauczyciele, rodzice oraz cała społeczność uczniowska. Ceremoniał przyjęcia nowych uczniów w poczet szkoły przebiegał w bardzo podniosłej atmosferze. Odświętnie ubrani uczniowie w obecności dyrektora szkoły pana Jacka Petrykowskiego uroczyście ślubowali "być dobrymi Polakami. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły . . . " Następnie pan dyrektor dużym, czerwonym ołówkiem dokonał aktu pasowania. W ten sposób pierwszaki zostały przyjęte do społeczności szkolnej. Po części oficjalnej gotowi i bardzo przejęci uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Pierwszoklasiści brawurowo recytowali wiersze, śpiewali piosenki, prezentowali układy muzyczno-ruchowe oraz tańczyli w rytm muzyki współczesnej. Wspaniałym występem udowodnili, że są już pełnoprawnymi uczniami. Od pana dyrektora, zaproszonych gości oraz rodziców otrzymali życzenia wielu sukcesów w nauce i uśmiechu na co dzień, a także piękne upominki. Po uroczystości rodzice uczniów klasy pierwszej zaprosili na słodkie przyjęcie, które upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.

Dziękujemy pani Katarzynie Stężewskiej, opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, za przygotowanie części oficjalnej oraz panu Jerzemu Serafinowi za jej oprawę muzyczną. Wszystkim obecnym dziękujemy za towarzyszenie w tak podniosłej i uroczystej chwili.
Opracowała pani Ewa Zabłocka. Zdjęcia wykonał pan Jakub Graczyk. Edytował JS (12.10.2019r)© js