Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny z cyklu "Mali twórcy"
 
Pani Aleksandra Miś

 

Dnia 18 marca 2016 roku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego z cyklu "Mali twórcy" pod hasłem: "Pocztówka z krainy szczęśliwego dzieciństwa" zorganizowanego przez panią Aleksandrę Miś nauczyciela œwietlicy szkolnej.

Celem konkursu była promocja dokonań twórczych młodszych artystów, popularyzacja różnorodnych technik plastycznych, prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej oraz uczenie dzieci świadomego odbioru sztuk.

Jury spośród 22 prac wybranło 3, które nagrodzono. Przyznano również 9 wyróżnień.

I miejsce zajęła Helena Małecka z kl. Ib SP

II miejsce zajęła Dorota Partycka z kl. Ia SP

III miejsce zajęła Sandra Napora z kl. Ia SP


Wyróżnienia otrzymali:

Jakub Neumann z kl. Ia SP

Patrycja Myczkowska z kl. Ia SP

Ula Wierzbowska z kl. Ia SP

Nadia Jelińska z kl. Ia SP

Larysa Centkowska z kl. Ib SP

Magdalena Głowacka z kl. Ib SP

Natasza Wawrzonkowska z kl. IIb SP

Alicja Wożniak z kl. IIb SP

Katarzyna Wyborska z kl. III SP

Prace konkursowe mogą oglądać uczniowie, nauczyciele oraz rodzice na wystawie zorganizowanej w świetlicy szkolnej.

 

 

Opracowała i zdjęcia wykonała pani Aleksandra Miś. Edytował pan Jerzy Serafin (20.03.2016r)© wwj