Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny "Motyle jak kwiaty"
 
Pani Aleksandra Miś

 

24 marca 2017 roku w świetlicy szkolnej odbył się kolejny konkurs plastyczny pod hasłem "Motyle jak kwiaty". W tym roku był on skierowany do uczniów z klas I-III SP. Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poznanie nowych technik plastycznych poprzez wykonanie indywidualnych prac. Do dalszych celów zaliczyć należy promocję dokonań twórczych małych artystów, prezentację i popularyzację dziecięcej twórczości artystycznej oraz uczenie dzieci świadomego odbioru sztuki. Do udziału w konkursie zgłosiło się 45 uczniów z klas I-III SP.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 9:00. Na początku każdy z uczestników został zapoznany z regulaminem konkursu. Prace można było wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie. W regulaminie zastrzeżono, że przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria: sposób wykonania, pomysłowo?ć i estetyka, wrażenie ogólne i dobrana technika.

Jury spośród 45 dzieł wybrało sześć, które nagrodzono.

Pierwsze miejsce zajęły: Alicja Woźniak oraz Natasza Wawrzonkowska z klasy IIIb SP,

Drugie miejsce zajęli: Mateusz Siemaszko z klasy IIIa SP oraz Aleksander Winiarski z klasy IIIb SP,

Trzecie miejsce zajęły: Patrycja Myczkowska i Zuzanna Grzeszak z klasy IIa SP.

Wyróżnienia otrzymali: Gabriela Pituch z klasy IIIa SP, Olga Kowalczyk z klasy IIa SP, Urszula Skowrońska z klasy I SP oraz Henryk Skowroński z klasy IIIb SP.

Prace konkursowe mogą oglądać rodzice i nauczyciele na wystawie zorganizowanej w świetlicy szkolnej.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie i zapraszamy do kolejnych konkursów zorganizowanych w naszej świetlicy.

 

Opracowała i zdjęcia wykonała pani Aleksandra Miś. Edytował pan Jerzy Serafin (3.04.2017r.)© wwj