Konkurs plastyczny pt."Baśniowe zamki"Konkurs plastyczny pt."Baśniowe zamki"
 
Pani Aleksandra Miś

 

Dnia 3 listopada 2015 roku w świetlicy Zespołu Szkół w Raciążku odbył się konkurs plastyczny pod hasłem "Baśniowe zamki". Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. Do udziału w konkursie zgłosiło się 26 uczniów. Na początku konkursu każdy z uczestników został zapoznany z regulaminem, prace można było wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie. W regulaminie zastrzeżono, że przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria: sposób wykonania, pomysłowoœć, estetyka, wrażenie ogólne i dobrana technika. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych poprzez wykonanie indywidualnych prac. Prace oceniane były przez panią Aleksandrę Miś i pana Leszka Kołtuńskiego.

 

Wyniki:

Pierwsze miejsce zajęła Natasza Wawrzonkowska z klasy IIb SP

Drugie miejsce zajął Bartosz Pluskota z klasy III SP

Trzecie miejsce zajęła Alicja Wożniak z klasy IIb SP

 

Wyróżnienia otrzymali:

Karolina Wielocha z klasy Ib SP

Magdalena Głowacka z klasy Ib SP

Weronika Narkowicz z klasy IIa SP

Anna Wesołowska z klasy IIb SP

Wiktoria Grzegórska z klasy III SP

Julian Oleœkowski z klasy III SP

Oskar Jaworski z klasy III SP

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych przez naszą świetlicę.


 

Opracowała i zdjęcia wykonała pani Aleksandra Miś. Edytował pan Jerzy Serafin (06.11.2015r)© wwj