Projekt historycznyOgólnopolski projekt historyczny
 
Pani Renata Pietrusińska i pan dyrektor Zdzisław Pietrzak

 

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do kampanii BOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ. Jest to ogólnopolski projekt o tematyce historycznej mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów - polskiego "bohater" oraz angielskiego "ON", czyli "włączyć". Angielskie "ON" dosłownie włącza historię bohatera - film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.

W minionym roku szkolnym Pani Renata Pietrusińska i dyrektor szkoły Pan Zdzisław Pietrzak uczestniczyli w cyklu zajęć poświęconych totalitaryzmowi (w ramach szkoleń: Polski wiek XX - losy państwa i narodu cykl: Między dwoma totalitaryzmami). Organizatorem było Biuro Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod patronatem MEN.

Ogromne zainteresowanie warsztatami edukacyjnymi kampanii BohaterON skłoniły organizatorów do rozbudowy ich formuły. We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej na przełomie września i października 2017 r. w każdym województwie odbyły się seminaria dla 15-osobowych grup nauczycieli pracujących z uczniami (z naszej szkoły do udziału w tych zajęciach zakwalifikowana została pani Renata Pietrusińska). Nauczyciele ci przeprowadzą w swoich placówkach w roku szkolnym 2017/2018 warsztaty z młodzieżą, a także zrealizują specjalny projekt związany z Powstaniem Warszawskim wraz z pięcioma wybranymi przez siebie uczniami, angażując nie tylko szkołę, ale również społeczność lokalną.

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Renaty Pietrusińskiej przygotowali kartki z życzeniami dla Powstańców Warszawskich. Część z tych kartek została własnoręcznie przygotowana przez dzieci i młodzież. Ponadto uczniowie klas starszych wypełniali ankiety, w których wypowiadali się na temat patriotyzmu i postaw patriotycznych we współczesnym świecie. Kolejne działania w ramach projektu przewidują między innymi: koncert pieśni i poezji powstańczej Warszawy, konkursy plastyczne, prezentacje multimedialne, albumy. Podsumowanie projektu przewidziano na marzec 2018 roku.

 

Opracowała i zdjęcia wykonała pani Renata Pietrusińska. Edytował pan Jerzy Serafin (19.11.2017r.)© wwj