Przedstawienie profilaktycznePrzedstawienie profilaktyczne
 
Pani Elżbieta Partycka i GOK Raciążek

Profilaktyka uzależnień

13 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Raciążku dla uczniów kl. IV - VI odbył się spektakl profilaktyczny "O jeden krok za daleko..." wystawiony przez aktorów teatru "Kurtyna" z Krakowa.

Uroczyście obchodzony dzień patrona szkoły ma być dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, ale dla uczniów zwykłym czasem obecności w szkole. Paweł, uczeń IV klasy, ma jednak inny plan. Chce, aby ten dzień jego klasa wykorzystała na tzw. wagary. Pawła wyróżnia spośród rówieśników przekonanie, że siła fizyczna, przemoc emocjonalna i zastraszanie za pomocą wpisów w Internecie i szkalujących esemesów - to ścieżki do zdobycia szacunku i popularności. Skupił wokół siebie grupę kolegów klasowych, którym imponuje lekceważącym stosunkiem do nauki, nauczycieli, a także odwagą w podejmowaniu zachowań ryzykownych. Paweł, dla potwierdzenia swojej dominacji wśród rówieśników, ma również ofiarę, wobec której testuje swoją bezwzględność i wyższość. Chory chłopiec, Jasio, jest głównym bohaterem niewybrednych wpisów w Internecie, w cierpieniu i wstydzie znosi swoje przezwisko Odkurzacz. Śmiały i kompletnie pozbawiony sensu plan Pawła, związany z wagarami, tylko po części się udaje. Zdecydowana większość uczniów w klasie rozumie, że nie może złamać ustalonych norm społecznych i nie przyjść do szkoły. To skłania Pawła i jego kolegów do histerycznego i tchórzliwego ataku na Jasia, aby chociaż na nim wymusić ucieczkę ze szkoły. Posuwając się do grożby ostatecznego napiętnowania chorego chłopca w Internecie, akolici Pawła i on sam osiągają cel. Jednak finał tej sprawy jest tragiczny.

"O jeden krok za daleko", w konwencji teatralnej umiejscowiony w wymiarze tragikomedii, jest kompleksowym zapisem procesu narastania patologii w środowisku szkolnym, u których Ÿródeł leżą problemy związane z uzależnieniami od wirtualnego świata gier komputerowych, braku zrozumienia i upośledzenia w wyrażaniu emocji, rozładowywania napięcia poprzez zachowania ryzykowne, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, zanik empatii, czy też nadmiaru deficytów w poczuciu własnej wartości, zaburzeń i błędów w kształtowaniu pozycji w środowisku rówieśniczym. Uczniowie mieli możliwość, wsłuchania się w argumentację bohaterów, właściwej, poprawnej weryfikacji i oceny przyczyn oraz czynników związanych z patologią współżycia i kształtowania postawy społecznej.Ważnym elementem, zawartym w spektaklu, był problem postrzegania norm prawnych, które nie krępują człowieka w dokonywaniu wyborów a jedynie właściwie ukierunkowują go do bezpiecznych zachowań i uczą dystansu do zachowań ryzykownych.

Ponownie kierujemy podziękowanie dla Pani Wójt Wiesławy Słowińskiej i Haliny Kołtuńskiej za kolejny miły gest skierowany w stronę naszej placówki.
 

Opracowała pani Elżbieta Partycka. Zdjęcia wykonał pan Jakub Graczyk. Edytował pan Jerzy Serafin (15.05.2016r).© wwj