Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

 

1 września 2017 roku o godzinie 8.00 w kościele parafialnym została odprawiona inauguracyjna Msza Święta. O godzinie 9.00 rodzice, nauczyciele oraz uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego oraz wspólnego wykonania Hymnu Państwowego. Powitano przybyłych gości. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążku - pan Zdzisław Pietrzak. W swoim wystąpieniu przypomniał obecnym o kolejnej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Poinformował również zebranych o sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania szkoły w najbliższych miesiącach pracy.

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Raciążek - pani Wiesława Słowińska. W swoim wystąpieniu poinformowała zebranych rodziców, uczniów i nauczycieli o nominacjach nauczycieli na kolejny stopień awansu zawodowego. Pani Agnieszka Chyb z nauczyciela kontaktowego otrzymała awans na nauczyciela mianowanego, a panie: Teresa Neuman i Barbara Sienkiewicz awans na nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie gratulujemy.

Na zakończenie Pani Wójt życzyła wszystkim uczniom i pracownikom szkoły owocnej pracy w nowym roku szkolnym. Do życzeń dołączył pan dyrektor, który oficjalnie ogłosił Rok Szkolny 2017/2018 za rozpoczęty. Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem Pocztu Sztandarowego oraz wspólnym wykonaniem Hymnu Szkoły.
 

Zdjęcia wykonał pan Jakub Graczyk. Opracował i edytował pan Jerzy Serafin (05.09.2017r.)© wwj