Dokument bez tytułu
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Dyrekcja oraz wszyscy nauczyciele i uczniowie

 

2 września 2019 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

Najpierw spotkaliśmy się na mszy świętej, a później przeszliśmy do sali gimnastycznej. Dekorację na powitanie szkoły przygotowała pani Ewa Zabłocka. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było wyjątkowe, ponieważ powitaliśmy i zostaliśmy powitani przez nowego dyrektora - pana mgr. Jacka Petrykowskiego. Pani Wójt Wiesława Słowińska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Kamila Malinowska oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego życzyli panu dyrektorowi wielu sukcesów zawodowych.

Po części oficjalnej udaliśmy się do klas na spotkanie z naszymi wychowawcami. Pewnie większość z nas zastanawiała się, jaki będzie ten nowy rok szkolny? Na pewno będziemy mieli możliwość zdobycia nowych wiadomości i umiejętności, weźmiemy udział w wielu wycieczkach i wydarzeniach kulturalnych, bo przecież "szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, która otwiera się na coraz nowe horyzonty do zdobycia".

 

Opracowała pani Teresa Neumann.© js