Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny "Czytamy bajki"
 
Pani Aleksandra Miś

28 października 2016 roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Raciążku odbył się konkurs plastyczny pod hasłem "Czytamy bajki" dla uczniów z klas I-II Szkoły Podstawowej zorganizowany przez nauczyciela świetlicy panią Aleksandrę Miś.

Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poznanie nowych technik plastycznych poprzez wykonanie indywidualnych prac, promocja dokonań twórczych młodszych artystów, prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej oraz uczenie dzieci świadomego odbioru sztuki.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 35 uczniów z klas I-III SP. Na początku każdy został zapoznany z regulaminem konkursu. Prace można było wykonać dowolna techniką i w dowolnym formacie. W regulaminie zastrzeżono że przy ocenie będą uwzględnianie następujące kryteria: sposób wykonania, pomysłowość, estetykę, wrażenie ogólne i dobraną technikę.

Jury spoœród 35 dzieł wybrało trzy prace, które nagrodzono i dziewięć, które wyróżniono.

Pierwsze miejsce zajęła Gabriela Pituch z klasy III a SP,

Drugie miejsce zajšł Mateusz Siemaszko z klasy III a SP,

Trzecie miejsce zajęły Patrycja Myczkowaska z klasy II a SP i Natasza Wawrzonkowska z klasy III b SP.

Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Grzeszak, Mateusz Kozłowski, Maciej Kołodziejczak, Julia Drużyńska, Jakub Neumann, Nikola Ludwicka, Magdalena Głowacka, Weronika Narkowicz, Alicja Woźniak.

Prace laureatów konkursu mogą oglądać uczniowie, nauczyciele i rodzicie na wystawie zorganizowanej w świetlicy szkolnej.

 
Opracowała i zdjęcia wykonała pani Aleksandra Miś. Edytował pan Jerzy Serafin (7.11.2016r.)© wwj