Występ w SzymonówceWystęp zespołu wokalnego w ŚDS Szymonówka im. św. Brata Alberta w Nieszawie
 
Pan Jerzy Serafin

 

13 czerwca 2019 roku uczniowie z Zespołu wokalnego pod opieką pana Jerzego Serafina przedstawili 45 minutowy koncert w ŚDS "Szymonówka" im. św. Brata Alberta w Nieszawie. Środowiskowy Dom Samopomocy należy do Fundacji im. Brata Alberta, której prezesem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Przybyli goście wraz z prezesem fundacji, burmistrzem i wiceburmistrzem Nieszawy, pensjonariusze oraz wolontariusze placówki mieli możliwość wysłuchania szeregu piosenek harcerskich, ludowych i popularnych. Występ nagrodzono gromkimi brawami, a wykonowców nagrodzono słodyczami i pięknym dyplomem za szlachetną diałalność charytatywną.
 

Zdjęcia wykonal pan Stanisław Białowąs. Opracował i edytował pan Jerzy Serafin.(16.06.2019r)© wwj