Warsztaty edukacyjno-profilaktyczneWarsztaty edukacyjno-profilaktyczne
 
Pan Maciej Bierniak oraz pani Elżbieta Partycka

 

Dnia 11.10.2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące środków medialnych, przemocy, cyberprzemocy oraz agresji wśród dzieci. Warsztaty wśród uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej przeprowadził Maciej Bierniak doświadczony profilaktyk z teatru Kurtyna z Krakowa.

Zagadnienia jakie zostały poruszone to:

1. Konflikt, relacje między ludźmi, relacje w rodzinie, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu i szkole.

2. Empatia i zachowania agresywne, zachowania społeczne, zjawisko tolerancji, itp. na tle procesów socjalizacyjnych, procesy przemian wewnętrznych jednostki na tle rodzinno - kulturowym oraz ogólnospołecznym.

3. Wieloaspektowość zjawiska przemocy w tym cyberprzemocy, "hejt" w sieci internetowej, "stalking" jako współczesna forma nękania i zastraszania ludzi.

Warsztaty wdrożyły odbiorców w podstawowe pojęcia oraz w problematykę omawianego zagadnienia, a przede wszystkim stanowiły wstęp lub uzupełnienie, jak również ugruntowanie dotychczas nabytej wiedzy w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
 

Opracowała pani Elżbieta Partycka. Zdjęcia wykonała pani Beata Iskra-Andrzejewska. Edytował pan Jerzy Serafin (11.10.2017r).© wwj