Dokument bez tytułu
Wycieczka szkolna do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Panie: Mariola Lewandowska i Zofia Reniecka

Dnia 16.09.2019 r. uczniowie kl. III pod opieką wychowawczyni pani Marioli Lewandowskiej i pani Zofii Renieckiej, udali się na warsztaty ekologiczne "Zielone miasto" do Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" w Toruniu. Głównym celem warsztatów było podniesienie świadomości ekologicznej oraz popularyzacja właściwych postaw człowieka wobec środowiska. Uczniowie w trakcie zajęć zapoznali się z rolą zieleni w miastach, porównywali zróżnicowanie organizmów na trawniku, przydrożach i dzikiej łące, obserwowali różne eksponaty pod mikroskopem. Na koniec dzieci wykazały się kreatywnością, wykonując pracę plastyczną pt."Liściaste stwory" z zebranych podczas zajęć w terenie materiałów.
Opracowała i zdjęcia wykonała pani Mariola Lewandowska. Edytował JS (17.09.2019r)© js