Dokument bez tytułu
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Pani: Renata Pietrusińska

W dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Aby poznać genezę tego święta, trzeba cofnąć się do lat powojennych. Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło Polsce długo wyczekiwanej wolności. Wielu Polaków nie mogło się z tym pogodzić, wybierając dalszą nierówną walkę i trwanie w konspiracji. Żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego wywodzili się z różnych środowisk: Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych czy Batalionów Chłopskich, mieli różne wizje przyszłej Polski, ale połączył ich wspólny los. Wiedzieli, że w przypadku aresztowania czeka ich śmierć lub długoletnie więzienie, że być może nigdy już nie ujrzą swoich bliskich. Ci, których skazano na śmierć w pokazowych "procesach", mieli być pozbawieni nie tylko życia, lecz także prawa do własnego grobu i ludzkiej pamięci. Zamordowanych chowano po kryjomu w bezimiennych mogiłach, a rodziny bezskutecznie poszukiwały jakichkolwiek wiadomości o ich losie. Pamięć o Żołnierzach Wyklętych przywrócono dopiero po kilkudziesięciu latach, dzięki staraniom wielu osób: rodzin, dawnych towarzyszy broni, dziennikarzy, naukowców i społeczników. Wraz z rosnącym zainteresowaniem historią podziemia niepodległościowego pojawiła się potrzeba godnego upamiętnienia tysięcy ludzi, którzy za swoją postawę zapłacili wysoką - nieraz ostateczną - cenę.

9 lutego 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. Data nie była przypadkowa - to rocznica wykonania wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość": Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Co roku 1 marca odbywają się wykłady, dyskusje, koncerty oraz uroczystości patriotyczne poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

W naszej szkole pamięta się również o tym święcie. Na lekcjach historii uczniowie oglądali prezentacje i filmy przygotowane przez IPN w Bydgoszczy, poznawali sylwetki Żołnierzy Wyklętych. W klasopracowni historycznej przygotowana została gazetka tematyczna, a na małej sali gimnastycznej wystawa przybliżająca życie i działalność polskiego podziemia antykomunistycznego.
Opracowała pani Renata Pietrusinska, zdjęcia wykonały panie: Agnieszka Chyb i Karolina Sztuczka. Edytował JS (1.03.2020r)© js